Den dětí s PoHoDou

Den dětí s PoHoDou

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 odpoledne pořádá Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích ve spolupráci se Seberevoltou Hořice a Kamilem Kašparovským Den dětí.

Místo: Hořice
Termín: 1. 6. 2017, 13:00 — 1. 6. 2017, 16:30
Kategorie: Akce pro veřejnost

Děti se mohou těšit na různé kreativní či sportovní aktivity a na oblíbené bumperbally. Za splnění všech aktivit budou děti oceněny drobnou odměnou.

bumperbally

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429