Nuda?...neznáme!!!

Nuda?...neznáme!!!

PoHoDa se představí na akcích pro veřejnost

Zajímává Vás činnost hořické PoHoDy či nízkoprahových klubů obecně? Přijďte se zeptat pracovnic klubu, které budou v Hořicích činnost PoHoDy prezentovat na akci Nuda? …Neznáme!!!, který připravuje MAS Podchlumí.

Více informací o jednotlivých akcích se dozvíte na:

https://www.facebook.com/runofclean/

 

Těšíme se na Vás!

Tým NZDM PoHoDa

Místo: Hořice - Smetanovy sady
Termín: 4. 9. 2017, 14:00 — 4. 9. 2017, 17:00
Kategorie: Akce pro veřejnost

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429