Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Den matek v Centru SASanka Vysoké Veselí

Spolu s klienty jsme se rozhodli připravit na oslavy dne, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Tento svátek nemusíme slavit jen jako děti a obdarovávat své maminky. Dítětem jsme i v dospělosti a neměli bychom na své maminky zapomínat. Této akce se tedy mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra SASanka ve Vysokém Veselí.

8. přátelské utkání mezi týmy NZDM PoHoDa a týmem Ivana Doležala, místostarosty města Hořice

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 již po osmé poměřily v malé kopané své síly týmy klientů Nízkoprahového klubu PoHoDa a zastupitelů města a pracovníků městského úřadu.

Pálení čarodějnic v Centru SASanka ve Vysokém Veselí

Akce se konala v pátek 24.4. 2015. Oslavy, hry a pálení čarodějnic jsou pro Centrum SASanka ve Vysokém Veselí již tradiční událostí. Akce se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do našich služeb.

Klienti Nízkoprahového klubu PoHoDa získali peníze na nákup vybavení do klubu

Čas od času oslovují pracovníky NZDM PoHoDa studenti škol či kolegové z nízkoprahových služeb s prosbou o vyplnění dotazníku. V únoru se na pracovníky obrátila Ivana Štefková, ředitelka občanského sdružení NEPOSEDA, s prosbou o zapojení se do výzkumu, který byl zaměřen na resilienci klientů NZDM. V Nízkoprahovém klubu PoHoDa se klienti ochotně do výzkumů zapojují a zodpovídají otázky v dotaznících. Proto i tento výzkum nebyl výjimkou. Výzkumu se zúčastnilo 14 klientů.

Muzikálový koncert na počest 10. narozenin

V sobotu 28. března 2015 od 15.00 hod. se v prostorách Nízkoprahového klubu Exit uskutečnil Muzikálový koncert na počest 10. narozenin divadelního spolku „Teenager“, který je složený z klientů tohoto klubu.

Zhodnocení preventivního programu na téma „Alkohol a kouření“

Pracovníci Nízkoprahového klubu Exit v Jičíně se pustili do hodnocení proběhlého dvouměsíčního preventivního programu na téma „Alkohol a kouření“, jehož cílem bylo, aby klienti dostali co nejvíce informací k danému tématu, naučili se bez studu a strachu odmítnout, když jim někdo nabízí, co nechtějí a uměli si spočítat, na kolik by je daná zábava přišla.

Soud a beseda v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V pondělí 30. 3. 2015 si klienti nízkoprahového klubu mohli vyzkoušet, jak probíhá soudní řízení. V úterý 31. 3. 2015 se v klubu uskutečnila beseda na téma: Trestní odpovědnost mladistvých.

Velikonoční tvoření v Centru SASanka

Velikonočního tvoření se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra SASanka.

Velikonoce. Tento nejvýznamnější křesťanský svátek jsme se rozhodli slavit tvořením a přípravou dekorace. Během tvoření jsme si povídali o Velikonocích, kdo a jak tyto svátky slaví a co je pro ně typické.

Dotazník spokojenosti klientů Charitní pečovatelské služby – vyhodnocení

V průběhu března měli klienti Charitní pečovatelské služby možnost anonymně hodnotit činnost jim poskytovanou – způsob, rozsah, poskytování informací a případné rozšíření služeb v průběhu dne a na víkendy. Z 65 dotazníků, které byly rozdány klientům, se nám jich vrátilo 38, tj. 58%.

Dobrovolník a trh práce

V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Součástí neformálního vzdělávání je dobrovolnictví.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429