Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Exit se zapojil do „Týdne nízkoprahových klubů“

Nízkoprahový klub Exit se ve čtvrtek 25.9.2014 zapojil do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů a to tak, že uspořádal ve svých prostorách Den Otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Zpráva pro příznivce divadla TEENAGER

Vážení diváci a příznivci divadla TEENAGER. Nízkoprahový klub Exit, pod jehož křídly divadlo funguje, se zabral do databáze, kterou si poctivě vede a zjistil zajímavé výpočty, se kterými by  se s Vámi chtěl podělit:

Sportovní aktivity nízkoprahového klubu PoHoDa

Od srpna do prosince sportujeme a více se věnujeme kolektivním hrám. Společně hrajeme fotbal, basketbal či přehazovanou a chceme začít hrát i florbal a kuželky. Ke sportu prozatím využíváme venkovní hřiště a od poloviny října budeme sportovat ve sportovní hale, sokolovně a kuželně.

Podzimní kampaň Den Charity nabízí pestrou škálu akcí pro děti a dospělé

V září a v říjnu pořádá Charita Česká republika tradiční celostátní kampaň Den Charity u příležitosti svátku sv. Vincence (27. 9.), patrona charitních zařízení. Diecézní charita Hradec Králové a Charity v našich regionech opět připravily pro širokou veřejnost dny otevřených dveří, výstavy, koncerty, divadlo, soutěže a další zajímavé akce pro děti a dospělé. Cílem kampaně je "obdarovat" veřejnost, představit činnost a služby Charit.

Hledájí se dobrovolníci do NZDM PoHoDa v Hořicích

Oblastní charita Jičín v rámci akreditovaného dobrovolnického programu B612 hledá dobrovolníky od 16 let na pomoc dětem (10 - 15 let) se školní přípravou (doučování, pomoc s domácími úkoly).

Oblastní charita Jičín byla na Festivalu Jičín-město pohádky

Stává se již tradicí, že se jako organizace účastníme této akce. K dispozici jsme pro vás byli v termínu 11.-13. září a to vždy od 9 do 16 hodin. Hlavním organizátorem bylo Centrum SASanka, které poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi. Během festivalu jste se ovšem mohli setkat i s dalšími pracovníky našich služeb NZDM Exit, NZDM PoHoDa, Dobrovolnického centra a Charitní pečovatelské služby.

 

Adoptujte si „náhradního vnoučka“! Získejte „babičku a dědečka na zážitky“!

Kontaktujte Oblastní charitu Jičín, která rozbíhá za metodického vedení Národního dobrovolnického centra Hestia nový dobrovolnický program 3G. Principem tohoto programu je spojit 3 generace.

Výlet do Šťastné země jako zakončení prázdnin

Nízkoprahový klub Exit uskutečnil dne 28. srpna 2014 výlet do „Šťastné země“ v Radvánovicích poblíž Hrubé Skály jako zakončení prázdnin.

Tvořivé činnosti

Dne 4. 9. 2014 pořádalo Centrum SASanka ve Vysokém Veselí tvořivé činnosti. Této akce se mohly zúčastnit celé rodiny, zapojené do služeb Centra. K tvoření bylo připraveno více technik, ze kterých si mohli všichni vybrat.

Pozůstalým rodinám výsadkářů z Afghánistánu bude rozdělen výtěžek veřejné sbírky

Veřejná finanční sbírka pro rodiny pěti padlých výsadkářů z Afghánistánu byla 31. srpna uzavřena. Do sbírky přispělo celkem 2 700 dárců částkou převyšující 5,4 milionů Kč. Peníze budou rozděleny pozůstalým.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429