Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Být či nebýt . . . PĚSTOUNEM?

Kdo je to vlastně pěstoun a jak se jím člověk stane? Položili jste si někdy takové otázky? Nebo máte ve svém okolí rodinu, která se stará o děti, které jí byly svěřeny dočasně do péče a vy si říkáte, proč to vlastně dělají, co z toho mají?

Oblastní charita Jičín podporuje mladé lidi – Fotoprojekt „MY“ Valentýny Šatrové

Oblastní charita Jičín se rozhodla podpořit mladou talentovanou studentku Lepařova gymnázia v Jičíně Valentýnu Šatrovou (15 let) v jejím fotoprojektu, který nazvala „MY“ a kterým se snaží poukázat na to, že MY všichni jsme vlastně stejní, přestože na první pohled se nám to nezdá.

Charitní pouť v Neratově k 350. výročí diecéze

Ani deštivé počasí o uplynulém víkendu neodradilo stovky poutníků od návštěvy obnoveného mariánského poutního místa v Neratově v Orlických horách. Letošní Neratovské poutní slavnosti byly spojeny s oslavami 350. výročí královéhradecké diecéze a 20 let fungování Diecézní charity Hradec Králové. Sobotní slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovali biskup J. E. Mons. Jan Vokál společně s indickým arcibiskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem z Bangalore, Mons. Josefem Suchárem a kněžími z diecéze. V závěru mše sv. předali biskupové ocenění charitním zaměstnancům za jejich obětavou práci pro nemocné a potřebné.

Nová podoba nízkoprahového klubu PoHoDa

Poslední týden v červnu jsme se v Nízkoprahovém klubu PoHoDa v Hořicích pustili do příprav na malování prostor klubu. S veškerými pracemi nám pomáhali klienti našeho zařízení. Společně jsme škrábali zdi, sádrovali a tmelili díry a nakonec jsme všechny stěny přetřeli na bílo.

V červenci jsme se již pustili do samotného malování.

Charitní pouť v Neratově

Srpnová diecézní pouť k 350. výročí královéhradecké diecéze se uskuteční v sobotu 16. 8. v rámci Neratovských poutních slavností. Slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebruje biskup J. E. Mons. Jan Vokál a indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore, kteří také předají ocenění charitním zaměstnancům za jejich obětavou práci pro druhé. Poutníci se mohou těšit na tradiční Běh naděje, koncerty, divadlo, besedu o Adopci na dálku, jarmark řemesel a výrobků z dílen, výstavu fotografií a příběhů, ukázky pomůcek a další program pro celou rodinu.

Výlet do (IQ) Lunaparku

Pro přihlášené rodiny jsme naplánovaly výlet do IQparku. IQpark je atrakce, která zpříjemňuje a přibližuje poznávání vědy. V science centru IQpark jsou k vidění labyrinty, hry a hlavolamy, všichni se mohou zapojit do experimentů či vodních hrátek.

Výlet na Kákovice

Dne 16. 7. 2014 se vydalo Centrum SASanka ve Vysokém Veselí se svými klienty na pěší túru na Kákovice. Výletu se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra.

Charita vyhlásila sbírku pro rodiny padlých výsadkářů z Afghánistánu

Z podnětu druhů ve zbrani pěti  padlých výsadkářů vyhlásila Charita ČR veřejnou sbírku na pomoc příbuzným těchto statečných mužů. Sbírka je zamýšlena jako výraz ocenění jejich práce a principů svobody a demokracie, které na misi v zahraniční hájili.

Přespání na Kumburku

Koordinátorka dobrovolníků Věra Vaníčková a ředitel Oblastní charity Jičín připravili pro členy programu Pět P vzácný a moc pěkný program. Děti přihlášené do programu a jejich starší parťáci přespali na hradě Kumburk. Jak se jim tam líbilo se snažila přiblížit ve svém článku jedna z dobrovolnic.

Pochod do Jinolic jako zakončení školního roku-NZDM EXIT

Nízkoprahový klub Exit se rozhodl zakončit školní rok trochu netradičně, a proto pro děti připravil pochod do Jinolic za koupáním.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429