Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Informace o SASance putovaly k ředitelům MŠ a ZŠ a k výchovným poradcům

7.10. 2014 se konala velká porada ředitelů základních a mateřských škol z Jičínska.

22.10.2014 proběhla velká porada výchovných poradců základních škol z Jičínska, zúčastnilo se jí kolem 40 osob.

NZDM EXIT - Beseda na téma „ŠIKANA A KYBERŠIKANA“

Nízkoprahový klub Exit uskutečnil ve čtvrtek 23.10.2014 od 15.00 hod. besedu na téma „Šikana a kyberšikana“. Besedy se na požádání ujal jičínský preventista pan Toman.

Další aktivity Centra SASanka

Centrum SASanka působí ve Vysokém Veselí již druhým rokem. Pro své klienty pravidelně pořádá vzdělávací, volnočasové či sportovní akce. Mezi akcemi, které proběhly v poslední době a u klientů měly velký úspěch, můžeme zmínit například poznávací soutěž “Poznej rostliny”, výlet na Kákovice či výlet do Lunaparku v Liberci. Realizovaných akcí se mohou účastnit celé rodiny, které využívají služeb Centra SASanka. Všechny aktivity jsou organizovány pro rodiny bezplatně.

Světový den potravin: Konec hladu do roku 2025

U příležitosti Světového dne potravin vydala Caritas Internationalis, mezinárodní síť sdružující 164 národních Charit včetně té české, prohlášení, ve kterém říká, že svět má prostředky na to, aby do roku 2025 došlo k ukončení hladu. A dále uvádí, že neexistují žádné omluvy pro to, aby 805 milionů lidí nemělo co jíst.

Charitní pečovatelská služba rozšířila své místo působění

Registrovaná Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jičín rozšířila své působení do regionu Konecchlumí. O první dva klienty jsme začali pečovat v těchto dnech.

Začal týden akcí kampaně Jídlo pro všechny

Papež František zahájil včera týden různých akcí, které se konají po celém světě u příležitosti kampaně Jedna rodina, jídlo pro všechny. Ve svém proslovu mj. uvedl, abychom nebyli „lhostejní ve chvíli, kdy víme, že náš soused hladoví".

Oblastní charita Jičín zářila v září

Jako každý rok, tak i letos bylo září v Oblastní charitě Jičín jedním z nejakčnějších měsíců roku. Služby, které naše charita zřizuje, se účastnily akcí ve svém okolí, ale také celorepublikových kampaní. Všechny akce dávaly nahlédnout do naší organizace, našich služeb, činností, našeho poslání. Zapojili jsme se do celorepublikových kampaní Den charity a Týden nízkoprahových klubů. Zúčastnili jsme se tradičního jičínského festivalu Jičín – město pohádky a nesmíme opomenout fotoprojekt MY, který vznikl za podpory naší charity.

Proběhla vernisáž fotoprojektu „My“

Ve čtvrtek druhého října jsme slavnostní vernisáží zahájili výstavu patnácti černobílých fotografii, na kterých jsou zachycení pracovníci naší charity, uživatelé charitních služeb, ale i ti, kteří s charitou nemají nic společného.

Den otevřených dveří v PoHoDě

V úterý 23. 9. 2014 proběhl v Nízkoprahovém klubu PoHoDa v Hořících DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro veřejnost. Tato akce proběhla v rámci celorepublikové kampaně „Týden nízkoprahových klubů“. V tento den jste do klubu mohli přijít, popovídat si s pracovnicemi, seznámit se s činností zařízení, s prostory klubu, poznat dění na klubu a zapojit se do připraveného programu.

Exit se zapojil do „Týdne nízkoprahových klubů“

Nízkoprahový klub Exit se ve čtvrtek 25.9.2014 zapojil do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů a to tak, že uspořádal ve svých prostorách Den Otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429