Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Oblastní charita Jičín připravuje ve Vysokém Veselí nový projekt.

Projekt má zacíleno na děti a mládež a vychází z Krajské koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje. Ta si klade za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti.

Tříkrálová sbírka 2011

Společně s Vámi pomáháme mírnit neštěstí obyčejných lidí.

Chudoba a sociální vyloučení

Evropská unie vyhlásila rok 2010 rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  Ne že by samotné vyhlášení tématu fungovalo jako mávnutí proutku a problém se sám od sebe začal řešit. Ale alespoň je  symbolicky otevřen prostor pro tak náročná témata, jakým sociální vyloučení a chudoba jsou.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429