Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

V Nízkoprahovém klubu Exit se hraje divadlo již několik let.  

Není dokonalé, ale děti a mladí lidé z Nízkoprahového klubu Exit ho dělají z celého srdce a rádi.  Tentokrát jsme mohli v sobotu 23.2.2013 zhlédnout premiéru muzikálu „Kat Mydlář“.

PoHoDa pomáhá a podporuje.

V roce 2012 navštívilo náš Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích 117 dětí a mladých lidí. Po celý rok jsme pro ně připravovali různé besedy se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů, pomáhali jsme jim v řešení problémů v rodině, ve vztazích s kamarády, či partnery. Připravovali jsme pro ně výlety, herní turnaje a fotbalové zápasy.

 

Nové Integrační centrum pro cizince představí cyklus Etnokultura

Informační činnost, poradenství, kurzy češtiny, multikulturní a vzdělávací akce jsou hlavní aktivity nového projektu Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji, který v lednu zahájila Diecézní charita HK. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí v kraji. Příští týden centrum představí cyklus Etnokultura. V jeho I. díle „Okolo Hradce“ se bude prezentovat česká kultura cizincům 28. 2. v 18h v Adalbertinu Hradec Králové.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Charita pokračuje v pomoci cizincům díky podpoře z evropských fondů

Evropské fondy spolufinancují další návazné projekty na pomoc cizincům, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové v rámci své Poradny pro cizince a uprchlíky v Královéhradeckém kraji.

Navrácení církevních majetků

Mnohaletá veřejná diskuse o vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem stále více ztrácí svou racionální podstatu, vyhrocuje se a nabývá na emocionálnosti. Pokusme se shrnout neustále opakované mýty a postavme proti nim nezpochybnitelná fakta:

Poděkování kuchařkám z jídelny při ZŠ Kopidlno

Uživatelé Charitní pečovatelské služby v čele s její vedoucí Mgr. Janou Tunysovou, byli poděkovat kuchařkám z jídelny při Základní škole v Kopidlně. Jídelna přes prázdniny nevaří a uživatelům pečovatelské služby se po výborných obědech začalo stýskat....

Na výlet do ZOO

Koncem srpna jsme vyrazili na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Dohromady jsme vytvořili netradiční skupinu výletníků složenou s uživatelů všech našich služeb, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Dobrovolnictví v zahraničí

Využijte možnost vycestovat na rok do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby.

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Hradec Králové: U příležitosti 20. výročí charity v královéhradecké diecézi byla udělena ocenění 22 pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Zlatý a stříbrný kříž převzali ocenění z rukou biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a biskupů z Indie po slavnostní děkovné mši svaté v úterý 5. června 2012, která zahájila oslavy 20. jubilea.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429