Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Domácí násilí není normální - Zpravodaje Mikroregionů informují spoluobčany  

Máte pocit, že se Vás nebo někoho z Vašich blízkých týká problematika domácího násilí? Nemlčte a nenechte se umlčet. Nikdo nemá právo jiného týrat. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím nabízí pomoc. 

Internetová poradna pro lidi v tísni - ZDARMA, bezpečně, anonymně

Poradna pro lidi v tísniMáte dluhy, řešíte krizovou životní či manželskou krizi? Stali jste se obětí trestného činu? Hledáte pomoc, radu? Zeptejte se na Váš problém v Internetové poradně.

Pohoda vyzvala k zápasu zástupce Města Hořice

Řekli byste, že kluci z Pohody  dostali „nakládačku“ od velkých chlapů? Tak to se pletete.  I když nakonec  FC Pohoda prohrála s Městem 5:6, kluci bojovali o každý míč jako lvi a  tým Města Hořice měl co dělat, aby nakonec vyhrál. 

Nízkoprahový klub Exit má nové vybavení

Návštěvou zástupců radních města Jičína a zástupců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jičíně byla završena změna Nízkoprahového klubu Exit, který dostal "nový kabát".

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011

Vybrali jsme 186 328 korun.

Oblastní charita Jičín připravuje ve Vysokém Veselí nový projekt.

Projekt má zacíleno na děti a mládež a vychází z Krajské koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje. Ta si klade za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti.

Tříkrálová sbírka 2011

Společně s Vámi pomáháme mírnit neštěstí obyčejných lidí.

Chudoba a sociální vyloučení

Evropská unie vyhlásila rok 2010 rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  Ne že by samotné vyhlášení tématu fungovalo jako mávnutí proutku a problém se sám od sebe začal řešit. Ale alespoň je  symbolicky otevřen prostor pro tak náročná témata, jakým sociální vyloučení a chudoba jsou.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429