Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Den Charity představí široké veřejnosti služby pro lidi v nouzi

Dny otevřených dveří, výstavy a prezentace, hudební vystoupení a divadelní představení pro děti i dospělé, ale také děkovné bohoslužby a další akce pro širokou veřejnost. Taková je nabídka tradiční kampaně Den Charity, která proběhne na mnoha místech v celé ČR.

Velké poděkování

patří členům KV MOTOSPORT TEAMU z Olomouce Karlu Stehlíkovi  a Veronice Ciché, kteří nám opakovaně zasílají prošívané deky s prosbou, abychom je předali  lidem, kterým pomáháme.  

Charita Jičín rozjíždí preventivní program Pět P kromě Jičína i v Nové Pace

Program „Pět P“ je určený pro děti od šesti do patnácti let. Přišel k nám z USA, kde pod názvem „Big Brothers Big Sisters“ funguje již přes sto roků.  Pod různými názvy je rozšířen nejen po celé Evropě, ale také v Japonsku a Austrálii.  Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí.

Koulelo se koulelo...

Ale ne červené jablíčko.  To naši uživatelé Charitní pečovatelské služby v Kopidlně našli zalíbení v hraní Petangue.  

 

Hledáme dobrovolníky do programu Pět P

4. – 5. září 2013 pořádá Oblastní charita Jičín školení dobrovolníků celosvětově rozšířeného projektu Big Brothers Big Sisters s českým názvem Program Pět P. Jeho cílem je Přátelství, Pomoc, Podpora, Péče, Prevence formou kamarádského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem.

Prázdniny končí, vzpomínky zůstávají.

Centrum SASanka ve Vysokém Veselí připravilo pro své klienty v průběhu letních prázdnin dva výlety. Prvním cílem prázdninového výletování byla ZOO v Liberci. Druhým zážitkem bylo dobrodružství s dinosaury v DinoParku Praha. Výletů se mohly zúčastnit celé rodiny, které využívají služeb Centra SASanka. Na výlety se vydalo celkem 7 rodin.


Klub PoHoDa sbírá plastová víčka, pet-lahve a další...

Sbírka pro Nízkoprahový klub PoHoDa probíhá do  29. 11. 2013.  Sbírají se víčka z PET lahví, PET lahve, plastová víčka z pivních sudů a také plechovky od nápojů. Do sbírky jsou již nyní zapojeni i klienti zařízení, kteří jsou touto myšlenkou nadšení. Pokud i Vám není lhostejné, co děti a mladí lidé ve volném čase dělají, zapojte se společně s námi.  Sebrané věci noste do  do Nízkoprahového klubu PoHoDa, Janderova ul. 808 Hořice.

Charita ČR rozděluje peníze z povodňové sbírky. Půl milionem eur přispěli Němci

Více než 14 milionů korun přispěli lidé na povodňové konto Charity ČR. Částku na pomoc navíc téměř zdvojnásobí dar německé Charity. Pracovníci v terénu vytipovali stovky domácností, které dostanou přímou finanční pomoc.

Sběr víček pro Vanesku

Jak jste si všichni jistě všimli, sběr plastových víček byl pro Vanesku ukončen minulý týden v pátek 28.6.2013. Díky sběrným místům, pod Oblastní charitou Jičín, se nasbíralo úctyhodných 737 kg. Víčka budou dále recyklována a použita při další výrobě. Z takto recyklovaných plastů mohou vznikat například různé kartáče atp.

Pohádkové čtení pro děti a dobrovolníky z Programu Pět P

 Ve spolupráci s jičínskou knihovnou V. Čtvrtka  se ve středu  26. 6. 2013 od 14:30 uskutečnilo pohádkové čtení.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429