Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

POZOR - sběr víček pro Vanesku končí!!!

Víčka pro Vanesku sbíráme pouze do konce tohoto týdne.  Děkujeme všem, kteří se zapojili!!

Hudební odpoledne

Pro klienty Charitní pečovatelské služby zorganizoval její vedoucí, Václav Kubánek, odpolední program plný hezkých písniček.  Jeho účastníci si tak mohli s muzikanty zazpívat své oblíbené písničky, popovídat si a strávit tak spolu příjemné odpolední chvíle.

Povodně - každá pomoc se hodí.

Velikonoční oslavy ve Vysokém Veselí

Krásné velikonoční odpoledne připravily ve Vysokém Veselí pro babičky a dědečky naše pečovatelky Zuzka Horáková a Mirka Tobiášová.   A nepřipravovaly je samy.  Zapojily do něj děti z prvního stupně ZŠ ve Vysokém Veselí, které vyráběly krásné velikonoční dekorace. Děti z TJ Sokol - oddíl Cvičení maminky s dětmi namalovaly vajíčka a připravily si pro seniory program plný básniček a tanečků. Ruku k dílu k velikonoční oslavě přiložil také pan starosta Luboš Holman a paní knihovnice Jana Holmanová, díky kterým vznikla pro seniory krásná přání. 

Všem moc děkujeme!

Více uvidíte na této prezentaci fotografií.  

Pečovatelská služba má nového dobrovolníka

Je jím pan  Miroslav Jakubec.   Má spoustu nápadů a hned o počátku svého působení se aktivně zapojuje do dění v pečovatelské službě.  Jeho projekt s názvem "Nebojme se počítače", kde seznamuje seniory se základy výpočetní techniky, má již první zájemce. Pokud se i Vy zajímate o dobrovolnou službu u nás, navštivte naši stránku, kde se dozvíte více informací.

Rozšiřujeme naše služby

S radostí a zároveň pod tíhou spousty práce sdělujeme návštěvníkům našeho webu, že Oblastní charita Jičín se znovu rozšiřuje. Podívejte se na naší novou organizační strukturu.  Přijali jsme pět nových zaměstnanců, a otevřeli jsme "Centrum Sasanka" , které poskytuje  "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi".  Další informace budou následovat, jakmile to okolnosti dovolí.  Děkujeme za pochopení. 

Tříkrálový koncert

V neděli 6. ledna proběhl Tříkrálový koncert, který navštívila asi stovka posluchačů. Děkujeme všem účinkujícím, kteří tuto akci podpořili svým vystoupením, a také všem ostatním, kteří pomáhali s jeho přípravou a realizací. Jeho posluchači vložili do kasičky 6817 korun. Děkujeme Vám.

 

Tříkrálová sbírka v Jičíně a okolí

Letos jsme vybrali v Jičíně, Vysokém Veselí, Lázních Bělohradě, Hořicích, Železnici a dalších obcích 102 486 korun. Děkujeme všem koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se sbírky účastnili. Výtěžek se z větší části vrátí na jičínsko, kde z něj zakoupíme automobil pro naší novou sociální službu s názvem Sasanka. Pracovníci Sasanky pomáhají rodinám s dětmi na jičínsku, které se ocitly v dluzích, nezvládají vlastními silami péči o děti a o domácnost.  Deset procent věnujeme na projekt Královéhradecké diecéze, která bude stavět vodárnu v Nirmal Nagar v Indii. O zbytku využití výtěžku se dozvíte zde.

Příprava Třech králů na koleduTři králové vycházejí do ulic popřát lidem štěstí a zdraví do Nového roku.

Výběrové řízení na pozici ředitele DCH Hradec Králové

Bližší informace naleznete zde.

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429