Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Přátelské fotbalové utkání

Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích se utká s NZDM Střelka ze Dvora Králové. Více informací o chystané akci naleznete zde.

Centrum SASanka Vysoké Veselí

Ve středu 8.7. je v Centru SASanka ve Vysokém Veselí z provozních důvodů ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby volejte na tel. 731 130 424. 

Prodej medu je zahájen!

Letošní první vytáčení medu v Oblastní charitě Jičín se uskutečnilo v pátek 29. května a vyneslo krásných 155 kilo květového medu. Pro objednání volejte 605 521 429 nebo pište na reditel@charitajicin.cz. Bližší informace zde.

Nové sportovní vybavení v NZDM PoHoDa Hořice

I letos se pracovnicím Nízkoprahového klubu PoHoDa podařilo získat v rámci Grantového systému města Hořice finanční příspěvek ve výši 5.000,- na sportovní aktivity s klienty. Získané peníze budou použity k zaplacení pronájmů sportovních hřišť a hal. Pracovnice proto také klientům zakoupily nové sportovní vybavení – fotbalové míče, činku, pálky a míčky na ping pong.

Čarodějnický workshop, 29. 4. 2015 v Centru SASanka Vysoké Veselí

Dnes jsme netvořili čarodějnici, kterou bychom chtěli spálit. Každý si mohl vytvořit svou čarodějnici jako čarodějnickou výzdobu, maňáska či pro štěstí. Pracovalo se s různými materiály, které si pro naše klienty připravila praktikantka Olga. Děti byly z tvoření nadšené a ještě větší radost měly, když si mohly s sebou čarodějnici odnést. Pár nám jich však zbylo i pro výzdobu ambulance.

Polepy oken Charitní pečovatelské služby v Kopidlně

Charitní pečovatelská služba dala nový kabát prostorám v Kopidlně. Snad k nám lépe naleznete cestu. Sociální pracovník Charitní pečovatelské služby pan Hrdlička k tomuto řekl pěknou větu: "Okna hrdě oznamují, tady je Charitní pečovatelská služba, tady se o vás postarají"

Více informací o Charitní pečovatelské službě naleznete zde.

Velikonoční setkání Charitní pečovatelské služby Kopidlno

Dne 3.4. 2015 se sešli nejen senioři v prostorách CHPS Kopidlno, aby oslavili příchod jara. Hrála živá hudba, zpívalo se a našlo se i něco dobrého na zub.

Předávání velikonočních dárečků klientům Charitní pečovatelské služby ve Vysokém Veselí

Ve Vysokém Veselí proběhlo již tradiční předávání malých pozorností a přání klientům Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Jičín. Tato akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem Vysoké Veselí, místní knihovnou a Základní a mateřskou školou Vysoké Veselí. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali rozdávat radost v tyto požehnané svátky. Veselé Velikonoce!

Požehnané velikonoční svátky všem

přejí zaměstnanci Oblastní charity Jičín

Preventivní programy v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V Nízkoprahovém klubu PoHoDa jsme se rozhodli zaměřit více na prevenci a každý měsíc se věnovat jednomu tématu. V zařízení tak nově vznikly tématické nástěnky, pravidelně si s klienty povídáme o tématu a snažíme se jim předat co nejvíce informací. Aby to bylo pro klienty více zajímavé a poutavé, doplňujeme povídání různými dokumenty, ukázkami filmů, vědomostními kvízy či tvořením. V měsíci únoru jsme věnovali preventivní program tématu – Alkohol. Měsíc březen zasvětíme tématu – Prevence páchání trestných činů.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429