Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Předávání velikonočních dárečků klientům Charitní pečovatelské služby ve Vysokém Veselí

Ve Vysokém Veselí proběhlo již tradiční předávání malých pozorností a přání klientům Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Jičín. Tato akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem Vysoké Veselí, místní knihovnou a Základní a mateřskou školou Vysoké Veselí. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali rozdávat radost v tyto požehnané svátky. Veselé Velikonoce!

Požehnané velikonoční svátky všem

přejí zaměstnanci Oblastní charity Jičín

Preventivní programy v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V Nízkoprahovém klubu PoHoDa jsme se rozhodli zaměřit více na prevenci a každý měsíc se věnovat jednomu tématu. V zařízení tak nově vznikly tématické nástěnky, pravidelně si s klienty povídáme o tématu a snažíme se jim předat co nejvíce informací. Aby to bylo pro klienty více zajímavé a poutavé, doplňujeme povídání různými dokumenty, ukázkami filmů, vědomostními kvízy či tvořením. V měsíci únoru jsme věnovali preventivní program tématu – Alkohol. Měsíc březen zasvětíme tématu – Prevence páchání trestných činů.

Tříkrálová sbírka 2015 dostala nový kabát!

Letošní koledníci vyrazili koledovat do domácností a nemocnice v nových krásných kostýmech. Těchto 22 plášťů nám ušili klienti Stacionáře KAMARÁD Jičín za podpory dobrovolnice, paní Růženky. Děkujeme moc za ochotu a velkou pomoc!!!!!​

TESCO Jičín se zapojilo do Tříkrálové sbírky

Děkujeme supermarketu TESCO Jičín za potravinový dar v hodnotě 1314,40 Kč. Tyto darované potraviny byly použity na občerstvení koledníků Tříkrálové sbírky 2015.

Tříkrálové koruny

V průběhu Tříkrálové sbírky 2015 naše koledníky zastihl déšť, sníh, vítr i slunce. Koledníci statečně vše zvládli, koruny na jejich hlavách vydržely. Tento materiál, ze kterého jsme koruny vyrobili, nám zdarma poskytla firma JEKA interiér Jičín, p. Kyselo.

Děkujeme za dar!​

Tříkrálová sbírka 2015 ve Vysokém Veselí

Na Tříkrálovou sbírku jsme ve Vysokém Veselí opět vybrali o něco více než rok předešlý. Letos se vybralo 7822 Kč. Děkujeme dárcům, kteří přispěli a i těm, kteří přispět nemohli a odměnili naše koledníky úsměvem. Děkujeme také místní koordinátorce TKS, slečně Lence Šádkové za zajištění sbírky a všem koledníkům, bez kterých by se sbírka nemohla uskutečnit.

Tříkrálová sbírka v Hořicích

Dne 7. 1. 2015 v Hořicích proběhla Tříkrálová sbírka. Do koledování se zapojili studentky 2. a 3. ročníku Sociální činnosti, klienti a pracovnice nízkoprahového klubu PoHoDa. Koledníci se setkávali s kladným přijetím od obyvatel města. Lidé byli návštěvou Tří králů potěšeni. Všem, kteří se na sbírce podíleli, a pomohli nám vybrat částku 8 958 Kč, mockrát děkujeme!

Vánoce s Charitní pečovatelskou službou

Pečovatelská služba ve Vysokém Veselí na Vánoce nezapomněla na své klienty a ve spolupráci se Základní školou Vysoké Veselí, Městským úřadem a Knihovnou připravila nejen pro své klienty malou pozornost.

Volné vstupenky na Tříkrálový koncert

Naši milí Tříkráloví koledníci, kteří jste se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2014 nebo nám pomůžete v roce 2015, právě pro vás jako poděkování jsou určeny volné vstupenky na Tříkrálový koncert dne 4. 1. 2015 vysílaný na ČT1. Neváhejte a hlaste se na: dobrovolnici@charitajicin.cz,Věra Vaníčková - koordinátorka TKS, tel. 733 741692

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429