Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Vyhrajte kávu s ředitelem Oblastní charity Jičín a koordinátorkou dobrovolníků

Kolik kg potravin se letos vybere při Národní potravinové sbírce v Jičíně?

22. listopadu se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. V minulém roce dobrovolníci a pracovníci Oblastní charty Jičín vybrali v místním marketu Tesco 750 kg potravin. V přepočtu na velikost prodejny to bylo nejvíce v celé ČR.

Kolik kg se vybere letos? Jaký je Váš tip? Hlasujte na našich FB stránkách.

Toho, kdo bude mít nejlepší odhad, zve na dobrou kávu do nové ředitelny David Rejlek a Věra Vaníčková :o)

UPOZORNĚNÍ - Vzdělávání pro pěstouny

Vzdělávání pro pěstouny, které mělo být v sobotu 1.11. se z důvodu nemoci ruší!

Plánované vzdělávání na téma Zvládnutí změny (s časovou dotací 4 vzdělávací hodiny) se přesouvá na středu 5.11., místo plánovaného setkání pěstounů a to od 15 do 18hod v prostorách OCHJ Na Jihu 553, Jičín.

Domov s pečovatelskou službou v Kopidlně

Dne 3.10.2014 se klienti DPS v Kopidlně při příležitosti odchodu do důchodu, rozloučili s dlouholetou pečovatelkou paní Hanou Purmovou. Zaznělo upřímné poděkování, slyšeli jsme slova uznání a upřímné vinšování pevného zdraví. Hrála živá hudba, ba i na taneček došlo. Takže paní Hano, děkujeme ještě jednou, za vstřícnost, péči a přejeme hodně duševních i fyzických sil.

Bc. Václav Kubánek, vedoucí Charitní pečovatelské služby, tel. 737139089

Pečení a beseda v NZDM Exit v Jičíně

Exiťáci pečou - 17.10.2014 od 15:30 hod. bude mít možnost každý z Exiťáků přinést nějakou dobrotu, kterou sám doma upekl - ať už sladkou nebo slanou. Vítěz si odnese veškeré dobroty.

Beseda na téma "ŠIKANA" s jičínským preventistou panem Tomanem - 23.10.2014 od 15:00 hod. Beseda je přístupná všem ve věku od 9 do 26 let. Beseda je zdarma.

Dobrovolnické centrum má logo

 

Naše Dobrovolnické centrum se může chlubit novým logem. Za logo patří obrovské díky Zuzaně Dohnálkové, studentce SOŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, s.r.o. Hradec Králové. Děkujeme!

Děkujeme, že s námi pomáháte!

Děkujeme dětem, jejich rodičům a celému kolektivu Mateřské školy Máj za účast ve sbírce víček od PET lahví. Výtěžek pomůže Juditce, která je od narození upoutána na lůžko. Spolu s maminkou si Judita převzala dosud nasbíraná víčka přímo v mateřské škole. Děti ji navíc darovaly žabičku pro štěstí. Sbírka pro Juditu probíhá pod záštitou Oblastní charity Jičín. Pomoci můžete i VY - více info na: www.charitajicinpomaha.cz.

HLEDÁMERODIČE.cz

Oblastní charita Jičín se stala partnerem kampaně Hledáme rodiče.cz pro Královéhradecký kraj.

Nízkoprahový klub PoHoDa se připravuje na malování

V týdnu od 23. – 27. 6. jsme v nízkoprahovém klubu PoHoDa začali vše připravovat na malování klubu. Škrábali jsme zdi, tmelili a sádrovali díry, a některé stěny jsme stihli natřít základní barvou. Veškeré práce spojené s přípravou na malování zajišťujeme společně s našimi klienty. Malování klubu bude probíhat od 14. – 25. 7. a opět se do něj zapojíme nejen my, pracovnice, ale i klienti zařízení. Stále nám však chybí pomocník, který by nám pomohl s návrhy designu. V souvislosti s tím hledáme dobrovolníky, kteří by nám s malováním pomohli. A tak, pokud máte v dané termínu čas, a malovat vás baví, určitě se s námi do malování také zapojte.

Děkujeme Depu Miletín

Depo Miletín je parta lidí, zabývající se motorismem a srazy tuningových vozů. O víkendovém srazu v Miletíně se členové rozhodli věnovat částku 2500 Kč na pomoc pro Juditku Kábrtovou, kterou potkal nelehký osud a které v současné době pomáhá Oblastní charita Jičín. Juditka žije s velmi těžkým zdravotním postižením, je trvale upoutána na lůžko a není schopna samostatného pohybu. Děkujeme jménem rodiny Juditky Depu Miletín za jejich ochotu a pomoc! Je krásné, že tito lidé i přes stálou potřebu financí na své koníčky myslí na pomoc druhým.

Beseda s policistkami a pracovníkem přestupkového oddělení

V pondělí  26.  5.  2014  se  v nízkoprahovém  klubu  PoHoDa  konala  beseda  se zástupkyněmi  Policie  ČR    s nprap.  Hanou  Klečalovou, prap.  Andreou  Hladíkovou a pracovníkem  přestupkového  oddělení    s Mgr.  Kamilem  Kašparovským.  Témata  besedy vymysleli  samotní  klienti  zařízení,  kteří  si  chtěli  povídat  o  kyberšikaně,  přestupcích a o následcích takového chování. Během povídání vyplynulo další důležité téma – zneužívání legálních a nelegálních drog, které bylo s klienty také probráno.

Beseda  trvala  1,5  hodiny  a  zúčastnilo  se    17  klientů.  Klienti  měli  o  daná  témata zájem  a  během  výkladu  přicházeli  s řadou  otázek.  Přítomným  klientům  se  beseda  líbila a každý si z ní odnesl důležité informace.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429