Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Centrum SASanka pořádá užitečné besedy

Ve středu 15.4.2015 proběhla Nízkoprahovém klubu EXIT v Jičíně beseda na téma exekuce. Název byl výstižný: POZOR - JE TU EXEKUTOR!

Den matek v Centru SASanka Vysoké Veselí

Spolu s klienty jsme se rozhodli připravit na oslavy dne, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Tento svátek nemusíme slavit jen jako děti a obdarovávat své maminky. Dítětem jsme i v dospělosti a neměli bychom na své maminky zapomínat. Této akce se tedy mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra SASanka ve Vysokém Veselí.

Čarodějnický workshop, 29. 4. 2015 v Centru SASanka Vysoké Veselí

Dnes jsme netvořili čarodějnici, kterou bychom chtěli spálit. Každý si mohl vytvořit svou čarodějnici jako čarodějnickou výzdobu, maňáska či pro štěstí. Pracovalo se s různými materiály, které si pro naše klienty připravila praktikantka Olga. Děti byly z tvoření nadšené a ještě větší radost měly, když si mohly s sebou čarodějnici odnést. Pár nám jich však zbylo i pro výzdobu ambulance.

8. přátelské utkání mezi týmy NZDM PoHoDa a týmem Ivana Doležala, místostarosty města Hořice

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 již po osmé poměřily v malé kopané své síly týmy klientů Nízkoprahového klubu PoHoDa a zastupitelů města a pracovníků městského úřadu.

Pálení čarodějnic v Centru SASanka ve Vysokém Veselí

Akce se konala v pátek 24.4. 2015. Oslavy, hry a pálení čarodějnic jsou pro Centrum SASanka ve Vysokém Veselí již tradiční událostí. Akce se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do našich služeb.

8. přátelské utkání mezi týmy NZDM PoHoDa a týmem Ivana Doležala, místostarosty města Hořice

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na další přátelské utkání v malé kopané mezi týmy Nízkoprahového klubu PoHoDa Hořice a týmem Ivana Doležala, místostarosty města Hořice.
Místo: Fotbalové minihřiště Sportovního zařízení města Hořice (Janderova 2156)
Termín: 23. 4. 2015, 15:00 — 23. 4. 2015, 16:30

Klienti Nízkoprahového klubu PoHoDa získali peníze na nákup vybavení do klubu

Čas od času oslovují pracovníky NZDM PoHoDa studenti škol či kolegové z nízkoprahových služeb s prosbou o vyplnění dotazníku. V únoru se na pracovníky obrátila Ivana Štefková, ředitelka občanského sdružení NEPOSEDA, s prosbou o zapojení se do výzkumu, který byl zaměřen na resilienci klientů NZDM. V Nízkoprahovém klubu PoHoDa se klienti ochotně do výzkumů zapojují a zodpovídají otázky v dotaznících. Proto i tento výzkum nebyl výjimkou. Výzkumu se zúčastnilo 14 klientů.

Polepy oken Charitní pečovatelské služby v Kopidlně

Charitní pečovatelská služba dala nový kabát prostorám v Kopidlně. Snad k nám lépe naleznete cestu. Sociální pracovník Charitní pečovatelské služby pan Hrdlička k tomuto řekl pěknou větu: "Okna hrdě oznamují, tady je Charitní pečovatelská služba, tady se o vás postarají"

Více informací o Charitní pečovatelské službě naleznete zde.

Je tady EXEKUTOR - práva, povinnosti a ochrana

S dluhy a exekucemi se dnes potýká mnoho rodin i jednotlivců. Nejde před nimi utéct. Je potřeba je aktivně řešit. A proto je dobré mít informace.
Místo: Jičín
Termín: 15. 4. 2015, 17:00 — 15. 4. 2015, 19:00

Velikonoční setkání Charitní pečovatelské služby Kopidlno

Dne 3.4. 2015 se sešli nejen senioři v prostorách CHPS Kopidlno, aby oslavili příchod jara. Hrála živá hudba, zpívalo se a našlo se i něco dobrého na zub.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429