Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Betlémská hvězda 2016

Jedná se o komponovaný benefiční pořad ve prospěch Tříkrálové sbírky.
Místo: Porotní sál Valdštejnského zámku v Jičíně
Termín: 10. 1. 2016, 16:00 — 10. 1. 2016, 18:00

Tři králové v lodžii 2016

Stejně tak jako minulý rok spojíme své síly s Valdštejnskou lodžií a připravíme si pro vás zajímavý program. Zapojte se spolu s námi.
Místo: Valdštejnská lodžie v Jičíně
Termín: 9. 1. 2016, 14:00 — 9. 1. 2016, 18:00

Tříkrálová sbírka 2016

Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i začátkem roku 2016. Zde naleznete místa, kde bude pod naší charitou sbírka probíhat a jaké další akce pro Vás chystáme. Děkujeme, že společně s námi pomáháte mírnit neštěstí lidí.
Místo: Jičín a přilehlé obce, Hořice, Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí, Nová Paka, Stará Paka, Lázně Bělohrad
Termín: 1. 1. 2016, 08:00 — 10. 1. 2016, 20:00

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Vánoční besídka - Centrum SASanka Vysoké Veselí

V pátek 18. 12. 2015 se uskutečnila v Centru SASanka ve Vysokém Veselí vánoční besídka pro rodiny s dětmi.

Po Novém roce již pošestnácté vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Šestnáctý ročník dobročinné Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR, je už za dveřmi. V našich regionech budou tři králové koledovat nejvíce v době od 1. do 10. 1. 2016. V Hradci Králové jim na cestu požehná biskup Jan Vokál ve středu 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Charity pro vás připravily také doprovodné akce - tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy nebo soutěže, hry a promítání pro koledníky. Na Hradecku se bude opět soutěžit o nejkrásnější kostým.

Tříkrálová koleda v roce 2016

Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i začátkem roku 2016, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.

Dostupnost našich služeb o svátcích

Svátky se kvapem blíží. Dovolte, abychom vás seznámili se změnou dostupnosti našich služeb:

Záměr Tříkrálové sbírky 2016

Vámi darované finanční prostředky budou použity na podporu dobrovolnictví, na aktivity NZDM v Jičíně, Hořicích a také na nově vznikající NZDM v Nové Pace. Dále na finanční pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům v našem regionu, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi (např. při povodních, požáru) a v částečné míře projekt Adopce na dálku.

Potravinové dary pomáhají v našich službách

Do Národní potravinové sbírky 2015 se zapojila i Oblastní charita Jičín, která mimo jiné poskytuje sociální služby v nízkoprahových klubech pro děti a mládež, podporuje rodiny s dětmi, věnuje se oblasti náhradní rodinné péče a zajišťuje pečovatelskou službu a dobrovolnickou činnost.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429