Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

10. výročí divadelního spolku Teenager

Dovolte, abychom Vás pozvali na akci našeho Nízkoprahového klubu EXIT v Jičíně. Jedná se o muzikálový koncert na počest 10. narozenin našeho divadelního spolku Teenager.
Místo: Na Jihu 553, 506 01 Jičín
Termín: 28. 3. 2015, 15:00 — 28. 3. 2015, 17:00

Dobrovolník a trh práce

V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Součástí neformálního vzdělávání je dobrovolnictví.

Dobrovolníci v roce 2014

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jičín evidovalo v roce 2014 58 dobrovolníků. Celkem odvedli dobrovolníci Oblastní charity Jičín 1561 hodin. Čísla jsou sice důležitá, ale nevystihují úplnou podstatu.

NZDM PoHoDa pomáhá dětem a mladým lidem na cestě jejich životem

Nízkoprahový klub PoHoDa, který provozuje Oblastní charita Jičín, již šestým rokem pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 10 – 21 let z Hořic a okolí. Nabízí jim nejen aktivity a prostor ke smysluplnému trávení volného času, ale především pomoc při řešení jejich tíživých životních situací, se kterými si nedokáži poradit sami.

Pomoc v krizi najdete v Centru SASanka v Jičíně a ve Vysokém Veselí

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci funguje již třetím rokem. Ano, podmínkou poskytnutí podpory je u nás to, že alespoň jeden dospělý pečuje o nejméně jedno dítě. Podporu u nás najde i rodič, který zrovna dítě v péči nemá, ale potřebuje podpořit v jeho získání zpět do péče. Centrum SASanka poskytuje bezplatné sociální služby rodinám s nezaopatřenými dětmi na území jičínského okresu. Ambulance máme v Jičíně a Vysokém Veselí. Nestyďte se zavolat o radu nebo přijďte osobně.

Vernisáž výstavy fotoprojektu MY v Kutné Hoře

Vernisáž výstavy fotoprojektu MY v Kutné Hoře dne 27. 2. 2015 zahájila Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, která autorce fotografií Valentýně Šatrové velmi fandí.

Preventivní programy v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V Nízkoprahovém klubu PoHoDa jsme se rozhodli zaměřit více na prevenci a každý měsíc se věnovat jednomu tématu. V zařízení tak nově vznikly tématické nástěnky, pravidelně si s klienty povídáme o tématu a snažíme se jim předat co nejvíce informací. Aby to bylo pro klienty více zajímavé a poutavé, doplňujeme povídání různými dokumenty, ukázkami filmů, vědomostními kvízy či tvořením. V měsíci únoru jsme věnovali preventivní program tématu – Alkohol. Měsíc březen zasvětíme tématu – Prevence páchání trestných činů.

Fotoprojekt My pokračuje

Fotoprojekt vznikl za podpory naší Oblastní charity Jičín. Své příznivce nachází v dalších sociálních službách. Jsme velice rádi, že tento ojedinělý nápad patnáctileté studentky pokračuje dál. Nenechte si ujít další výstavu fotografií, kde se Valentýna snažila zachytit život lidí v sociálních službách a fotografie doplnila úvahami o naději.

Studenti Lepařova gymnázia a jejich "Svačinárium"

Studenti Lepařova gymnázia v Jičíně věnovali dne 17. 2. částku 3349 korun na stálou veřejnou sbírku, kterou vyhlásila Oblastní charita Jičín.

Proč navštívit Nízkoprahový klub Exit?

Tisková zpráva ze dne 9. 2. 2015

(Jičín) Nízkoprahový klub Exit, zřizovaný Oblastní charitou Jičín, poskytuje své služby dětem a mladým lidem ve věku 9 – 26 let z Jičína a jeho okolí již více jak 10 let.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429