Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Zhodnocení preventivního programu na téma „Alkohol a kouření“

Pracovníci Nízkoprahového klubu Exit v Jičíně se pustili do hodnocení proběhlého dvouměsíčního preventivního programu na téma „Alkohol a kouření“, jehož cílem bylo, aby klienti dostali co nejvíce informací k danému tématu, naučili se bez studu a strachu odmítnout, když jim někdo nabízí, co nechtějí a uměli si spočítat, na kolik by je daná zábava přišla.

Soud a beseda v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V pondělí 30. 3. 2015 si klienti nízkoprahového klubu mohli vyzkoušet, jak probíhá soudní řízení. V úterý 31. 3. 2015 se v klubu uskutečnila beseda na téma: Trestní odpovědnost mladistvých.

Předávání velikonočních dárečků klientům Charitní pečovatelské služby ve Vysokém Veselí

Ve Vysokém Veselí proběhlo již tradiční předávání malých pozorností a přání klientům Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Jičín. Tato akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem Vysoké Veselí, místní knihovnou a Základní a mateřskou školou Vysoké Veselí. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali rozdávat radost v tyto požehnané svátky. Veselé Velikonoce!

Požehnané velikonoční svátky všem

přejí zaměstnanci Oblastní charity Jičín

Velikonoční tvoření v Centru SASanka

Velikonočního tvoření se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra SASanka.

Velikonoce. Tento nejvýznamnější křesťanský svátek jsme se rozhodli slavit tvořením a přípravou dekorace. Během tvoření jsme si povídali o Velikonocích, kdo a jak tyto svátky slaví a co je pro ně typické.

Dotazník spokojenosti klientů Charitní pečovatelské služby – vyhodnocení

V průběhu března měli klienti Charitní pečovatelské služby možnost anonymně hodnotit činnost jim poskytovanou – způsob, rozsah, poskytování informací a případné rozšíření služeb v průběhu dne a na víkendy. Z 65 dotazníků, které byly rozdány klientům, se nám jich vrátilo 38, tj. 58%.

10. výročí divadelního spolku Teenager

Dovolte, abychom Vás pozvali na akci našeho Nízkoprahového klubu EXIT v Jičíně. Jedná se o muzikálový koncert na počest 10. narozenin našeho divadelního spolku Teenager.
Místo: Na Jihu 553, 506 01 Jičín
Termín: 28. 3. 2015, 15:00 — 28. 3. 2015, 17:00

Dobrovolník a trh práce

V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Součástí neformálního vzdělávání je dobrovolnictví.

Dobrovolníci v roce 2014

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jičín evidovalo v roce 2014 58 dobrovolníků. Celkem odvedli dobrovolníci Oblastní charity Jičín 1561 hodin. Čísla jsou sice důležitá, ale nevystihují úplnou podstatu.

NZDM PoHoDa pomáhá dětem a mladým lidem na cestě jejich životem

Nízkoprahový klub PoHoDa, který provozuje Oblastní charita Jičín, již šestým rokem pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 10 – 21 let z Hořic a okolí. Nabízí jim nejen aktivity a prostor ke smysluplnému trávení volného času, ale především pomoc při řešení jejich tíživých životních situací, se kterými si nedokáži poradit sami.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429