Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Domov s pečovatelskou službou v Kopidlně

Dne 3.10.2014 se klienti DPS v Kopidlně při příležitosti odchodu do důchodu, rozloučili s dlouholetou pečovatelkou paní Hanou Purmovou. Zaznělo upřímné poděkování, slyšeli jsme slova uznání a upřímné vinšování pevného zdraví. Hrála živá hudba, ba i na taneček došlo. Takže paní Hano, děkujeme ještě jednou, za vstřícnost, péči a přejeme hodně duševních i fyzických sil.

Bc. Václav Kubánek, vedoucí Charitní pečovatelské služby, tel. 737139089

Začal týden akcí kampaně Jídlo pro všechny

Papež František zahájil včera týden různých akcí, které se konají po celém světě u příležitosti kampaně Jedna rodina, jídlo pro všechny. Ve svém proslovu mj. uvedl, abychom nebyli „lhostejní ve chvíli, kdy víme, že náš soused hladoví".

Pečení a beseda v NZDM Exit v Jičíně

Exiťáci pečou - 17.10.2014 od 15:30 hod. bude mít možnost každý z Exiťáků přinést nějakou dobrotu, kterou sám doma upekl - ať už sladkou nebo slanou. Vítěz si odnese veškeré dobroty.

Beseda na téma "ŠIKANA" s jičínským preventistou panem Tomanem - 23.10.2014 od 15:00 hod. Beseda je přístupná všem ve věku od 9 do 26 let. Beseda je zdarma.

Oblastní charita Jičín zářila v září

Jako každý rok, tak i letos bylo září v Oblastní charitě Jičín jedním z nejakčnějších měsíců roku. Služby, které naše charita zřizuje, se účastnily akcí ve svém okolí, ale také celorepublikových kampaní. Všechny akce dávaly nahlédnout do naší organizace, našich služeb, činností, našeho poslání. Zapojili jsme se do celorepublikových kampaní Den charity a Týden nízkoprahových klubů. Zúčastnili jsme se tradičního jičínského festivalu Jičín – město pohádky a nesmíme opomenout fotoprojekt MY, který vznikl za podpory naší charity.

Proběhla vernisáž fotoprojektu „My“

Ve čtvrtek druhého října jsme slavnostní vernisáží zahájili výstavu patnácti černobílých fotografii, na kterých jsou zachycení pracovníci naší charity, uživatelé charitních služeb, ale i ti, kteří s charitou nemají nic společného.

Den otevřených dveří v PoHoDě

V úterý 23. 9. 2014 proběhl v Nízkoprahovém klubu PoHoDa v Hořících DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro veřejnost. Tato akce proběhla v rámci celorepublikové kampaně „Týden nízkoprahových klubů“. V tento den jste do klubu mohli přijít, popovídat si s pracovnicemi, seznámit se s činností zařízení, s prostory klubu, poznat dění na klubu a zapojit se do připraveného programu.

Fotoprojekt „MY“ Valentýny Šatrové

Oblastní charita Jičín se rozhodla podpořit mladou talentovanou studentku Lepařova gymnázia v Jičíně Valentýnu Šatrovou (15 let) v jejím fotoprojektu, který nazvala „MY“ a kterým se snaží poukázat na to, že MY všichni jsme vlastně stejní.
Místo: Jičín
Termín: 3. 10. 2014, 09:00 — 31. 10. 2014, 17:00

Exit se zapojil do „Týdne nízkoprahových klubů“

Nízkoprahový klub Exit se ve čtvrtek 25.9.2014 zapojil do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů a to tak, že uspořádal ve svých prostorách Den Otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Den otevřených dveří v Centru SASanka

Centrum SASanka, služba pro rodiny s dětmi, Vás zve do svých prostor na den otevřených dveří.
Místo: Jičín, Vysoké Veselí
Termín: 30. 9. 2014, 08:00 — 30. 9. 2014, 15:00

Den charity v Oblastní charitě Jičín

V rámci celostátní kampaně Den charity, kterou pořádá Charita ČR u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitativní práce, proběhne na pracovištích všech našich služeb, které jako Oblastní charita Jičín poskytujeme, Den otevřených dveří. Pro bližší informace o termínech a časech plánovaných akcí sledujte naše internetové stránky - jicin.charita.cz v sekci akce.
Místo: Jičín
Termín: 26. 9. 2014, 09:00 — 26. 9. 2014, 15:00
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429