Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Týden nízkoprahových klubů v NZDM Exit Oblastní charity Jičín

Ve čtvrtek 25. 9.2014 se Nízkoprahový klub Exit Oblastní charity Jičín (Na Jihu 553, Jičín) zapojí do celorepublikové kampaně TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ.
Místo: Jičín
Termín: 25. 9. 2014, 14:00 — 25. 9. 2014, 17:00

Týden nízkoprahových klubů v NZDM PoHoDa

V úterý 23. 9. 2014 se Nízkoprahový klub PoHoDa (Janderova 808, Hořice) zapojí do celorepublikové kampaně „Týden nízkoprahových klubů“.
Místo: Hořice
Termín: 23. 9. 2014, 13:30 — 23. 9. 2014, 18:00

Sportovní aktivity nízkoprahového klubu PoHoDa

Od srpna do prosince sportujeme a více se věnujeme kolektivním hrám. Společně hrajeme fotbal, basketbal či přehazovanou a chceme začít hrát i florbal a kuželky. Ke sportu prozatím využíváme venkovní hřiště a od poloviny října budeme sportovat ve sportovní hale, sokolovně a kuželně.

Podzimní kampaň Den Charity nabízí pestrou škálu akcí pro děti a dospělé

V září a v říjnu pořádá Charita Česká republika tradiční celostátní kampaň Den Charity u příležitosti svátku sv. Vincence (27. 9.), patrona charitních zařízení. Diecézní charita Hradec Králové a Charity v našich regionech opět připravily pro širokou veřejnost dny otevřených dveří, výstavy, koncerty, divadlo, soutěže a další zajímavé akce pro děti a dospělé. Cílem kampaně je "obdarovat" veřejnost, představit činnost a služby Charit.

Hledájí se dobrovolníci do NZDM PoHoDa v Hořicích

Oblastní charita Jičín v rámci akreditovaného dobrovolnického programu B612 hledá dobrovolníky od 16 let na pomoc dětem (10 - 15 let) se školní přípravou (doučování, pomoc s domácími úkoly).

Oblastní charita Jičín byla na Festivalu Jičín-město pohádky

Stává se již tradicí, že se jako organizace účastníme této akce. K dispozici jsme pro vás byli v termínu 11.-13. září a to vždy od 9 do 16 hodin. Hlavním organizátorem bylo Centrum SASanka, které poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi. Během festivalu jste se ovšem mohli setkat i s dalšími pracovníky našich služeb NZDM Exit, NZDM PoHoDa, Dobrovolnického centra a Charitní pečovatelské služby.

 

Dobrovolnické centrum má logo

 

Naše Dobrovolnické centrum se může chlubit novým logem. Za logo patří obrovské díky Zuzaně Dohnálkové, studentce SOŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, s.r.o. Hradec Králové. Děkujeme!

Adoptujte si „náhradního vnoučka“! Získejte „babičku a dědečka na zážitky“!

Kontaktujte Oblastní charitu Jičín, která rozbíhá za metodického vedení Národního dobrovolnického centra Hestia nový dobrovolnický program 3G. Principem tohoto programu je spojit 3 generace.

Výlet do Šťastné země jako zakončení prázdnin

Nízkoprahový klub Exit uskutečnil dne 28. srpna 2014 výlet do „Šťastné země“ v Radvánovicích poblíž Hrubé Skály jako zakončení prázdnin.

Děkujeme, že s námi pomáháte!

Děkujeme dětem, jejich rodičům a celému kolektivu Mateřské školy Máj za účast ve sbírce víček od PET lahví. Výtěžek pomůže Juditce, která je od narození upoutána na lůžko. Spolu s maminkou si Judita převzala dosud nasbíraná víčka přímo v mateřské škole. Děti ji navíc darovaly žabičku pro štěstí. Sbírka pro Juditu probíhá pod záštitou Oblastní charity Jičín. Pomoci můžete i VY - více info na: www.charitajicinpomaha.cz.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429