Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

„Upíří ples“ v Exitu

Nízkoprahový klub Exit v sobotu 14. 6. 2014 opět ožil divadlem. Konala se zde derniéra muzikálového představení „Upíří ples“.

Na diváky čekalo 150-ti minutové vystoupení plné zpěvu, tance a činoherního hraní. Herci se snažili diváky co nejvýrazněji vtáhnout do děje a rozesmát je, což se jim také podařilo. Diváci v průběhu představení tleskali, smáli se a na konci herce obdarovali velkým potleskem.

Divadelně-muzikálové představení „Upíří ples“

Nenechte si ujít poslední představení „Upířího plesu“. Nezoufejte však, není to poslední představení našeho klubu. Chystáme pro Vás představení nové!
Místo: Jičín
Termín: 14. 6. 2014, 17:00

Beseda s policistkami a pracovníkem přestupkového oddělení

V pondělí  26.  5.  2014  se  v nízkoprahovém  klubu  PoHoDa  konala  beseda  se zástupkyněmi  Policie  ČR    s nprap.  Hanou  Klečalovou, prap.  Andreou  Hladíkovou a pracovníkem  přestupkového  oddělení    s Mgr.  Kamilem  Kašparovským.  Témata  besedy vymysleli  samotní  klienti  zařízení,  kteří  si  chtěli  povídat  o  kyberšikaně,  přestupcích a o následcích takového chování. Během povídání vyplynulo další důležité téma – zneužívání legálních a nelegálních drog, které bylo s klienty také probráno.

Beseda  trvala  1,5  hodiny  a  zúčastnilo  se    17  klientů.  Klienti  měli  o  daná  témata zájem  a  během  výkladu  přicházeli  s řadou  otázek.  Přítomným  klientům  se  beseda  líbila a každý si z ní odnesl důležité informace.

Vstupní seminář k dobrovolnickému programu Pět P

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, být „parťákem“ mladšímu kamarádovi, přijďte na dvoudenní bezplatné školení od 8:30 do 15:00 hod.

Každý dobrovolník získá: nového dětského kamaráda, možnost sdílet zkušenosti a své příběhy při společných setkáních (supervizích), certifikát o absolvovaném školení a potvrzení o dobrovolnické činnosti, které se hodí např. při přijímacím pohovoru na VŠ… a celou řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat.

Místo: Jičín
Termín: 10. 6. 2014, 08:30 — 11. 6. 2014, 15:00

Jak jsme pomohli Kubíkovi

Francouzský spisovatel Romain Rolland napsal v roce 1919 román „Dobrý člověk ještě žije“. Oblastní charita Jičín s radostí konstatuje, že i v 21. století, dobří lidé stále žijí.

Vstupní seminář k dobrovolnickému programu Pět P

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, být „parťákem“ mladšímu kamarádovi, přijďte na dvoudenní bezplatné školení (Místo: Jičín, Termín: 10. 6. 2014 - 11. 6. 2014). Více info ZDE.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

Poznávací soutěž - rostliny

Dne 29. 5. 2014 se konala v Centru SASanka ve Vysokém Veselí poznávací soutěž. Do soutěžení se zapojily především děti. Poznávání rostlin bylo nejen zábavou, ale zároveň se děti učily novým rostlinám. Dospělí mohli svým dětem fandit, podporovat je, ale pozor ne radit. Této akce se mohly zúčastnit celé rodiny, zapojené do služeb Centra.

Pomáháme rodinám, kterým do života vstoupila vážná nemoc

Zaměstnanci Oblastní charity Jičín se rozhodli nad rámec svých pracovních povinností pomáhat rodinám, kterým vstoupila do života vážná nemoc, zdravotní znevýhodnění, ocitli se v tísni nebo je zasáhla živelná pohroma. První „vlaštovka“ (jak zaměstnanci říkají myšlence pomáhat svým bližním) se objevila na konci roku 2012, kdy mezi sebou vybrali na vánoční besídce 1600 korun a věnovali je Vanesce, holčičce s nemocí motýlích křídel, na speciální rukavičky. Myšlenka pomáhat se neustále rozvíjí. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 zahájila Oblastní charita Jičín veřejnou sbírku a organizuje také sběr víček od PET-lahví.

Jak funguje a žije v letošním roce Nízkoprahový klub Exit

Nízkoprahový klub Exit prošel od ledna různými změnami. První změnou byla obměna personálu a to z důvodu odchodu sociální pracovnice i vedoucí. Druhou je nová otvírací doba, kdy je klub otevřen v úterý a ve čtvrtek 14 – 17 hod. a v pátek 15 – 18 hod. A třetí nejhlavnější změnou je samotné fungování klubu. Od nového roku má každý měsíc své téma, od kterého se odvíjí program a aktivity v klubu. Únoru patřilo téma „Láska“, v březnu jsme se věnovali „Volnému času“, duben „Velikonocům“ a v květnu se zabýváme tématem „Já jako jedinec“.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429