Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Dobrovolníci v Oblastní nemocnici Jičín

Dobrovolnický program N80

V úterý 28. 1. 2014 proběhlo historicky první školení dobrovolníků Oblastní charity Jičín, kteří budou docházet do nemocnice v Jičíně.

Regály, skříně, jiné úložné prostory

Darujte a pomozte tak vytvořit prostor pro materiální pomoc potřebným.

Sbírka bot - darujte obuv

Jako sběrná místa slouží všechny služby Oblastní charity Jičín. Děkujeme!

Tříkrálový průvod

V sobotu 11.1.2014  vyšel od sv.  Jakuba Tříkrálový průvod. Směřoval do Lodžie, kde na malé koledníky čekaly výtvarné dílny.  

Cestou hrála muzika, koledníci koledovali.  V průvodu šlo osmdesát lidí. Děkujeme Jirkovi Vydrovi, že vytvořil zázemí a že nás do Lodžie pozval.

David Rejlek

Tříkrálová dílna v Lodžii

Všechny zveme na poslední akci letošní Tříkrálové sbírky - 11.1. pořádáme ve spolupráci s Valdštejnskou lodžii a časopisem Klobouk na pařezu Tříkrálovou dílnu.
Místo: Kostel Sv. Jakuba a Valdštejnská Lodžie Jičín
Termín: 11. 1. 2014 — 11. 1. 2014

Poslední den v roce 2013 v DPS Kopidlno

Poslední den v roce 2013 se senioři sešli v DPS v Kopidlně aby si popřáli do roku 2014 vše dobré a nejen to. Aniž by z personálu kdokoliv cokoliv jen tušil, senioři uspořádali oslavu též ku příležitosti dosažení důchodového věku pečovatelky paní Purmové. Nálada byla výborná a všem se posezení líbilo.

Bc. Václav Kubánek

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v některých městech stále běží, jinde jsou kasičky již sečteny. O konkrétních číslech Vás budeme informovat v příštích dnech. Letos vyšlo za Oblastní charitu Jičín s 58 kasičkami okolo 180 koledníků. Tito naši králové navštívili domácnosti ve městech Nová Paka, Stará Paka, Železnice, Lázně Bělohrad, Jičín, Hořicích, Vysoké Veselí a letos poprvé i v Kopidlně, kde se koledování setkalo s úspěchem a laskavým přivítáním občanů. V Jičíně letos koledníci poprvé navštívili a popřáli vše dobré i ve spřátelených sociálních službách, základních školách, Oblastní nemocnici Jičín a panu starostovi Liškovi.

Tříkrálová dílna v Lodžii

Všechny zveme na poslední akci letošní Tříkrálové sbírky - 11.1. pořádáme ve spolupráci s Valdštejnskou lodžii a časopisem Klobouk na pařezu Tříkrálovou dílnu.

Benefiční pořad ve prospěch Tříkrálové sbírky

V neděli 5. ledna 2014 se bude konat od 16:00 v Jičíně v Porotním sále KOMPONOVANÝ BENEFIČNÍ PROGRAM VE PROSPĚCH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Místo: Jičín
Termín: 5. 1. 2014, 16:00
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429