Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

PoHoDa září v září

V průběhu měsíce září se udála v Nízkoprahovém klubu Pohoda spousta změn a nových akcí. PoHoDa se zapojila do Projektu snů, zvolila si nového kapitána fotbalového týmu, zúčastnila se celorepublikové akce "Týden nízkoprahových klubů" a otevřela dveře široké veřejnosti.

Den Charity

V roce 2008 Česká biskupská konference oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, jako Den charity. Cílem je více informovat veřejnost o své činnosti. I my se zapojíme do této celostátní kampaně.
Místo: Jičín
Termín: 27. 9. 2013, 09:00 — 27. 9. 2013, 17:30

Naše pečovatelka byla oceněna Cenou Charity ČR

Paní Zuzana Horáková převzala v Praze dne 25.9. v kostele sv. Tomáše na Malé Straně Cenu Charity ČR za svoji práci. Cenu převzala z rukou ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla a jejího rezidenta biskupa Pavla Posáda.

„Týden nízkoprahových klubů“

Informační kampaně se zúčastní i oba naše kluby Exit a PoHoDa

Stalo se tradicí, že se v posledním zářijovém týdnu otevírají nízkoprahové kluby pro děti a mládež v celé republice široké veřejnosti. Nebude tomu jinak i v letošním roce. Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Základním principem je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech, kde nízkoprahové kluby působí.

Místo: Hořice, Jičín
Termín: 23. 9. 2013 — 29. 9. 2013

Charita Jičín byla na pohádkovém festivalu.

Od 12. – 14. 9. měla svůj informační stánek na festivalu „Jičín město pohádky“ také Oblastní charita Jičín.  Sluníčko zářilo jen občas, dětské oči zářily stále.  Během tří dnů nás navštívili nejen rodiče s dětmi z Jičína a blízkého okolí, ale také z celého Královéhradeckého kraje. Dokonce se přišel podívat i turistický oddíl z Plzně, nebo mateřská školka z Ústí nad Labem.

Den Charity představí široké veřejnosti služby pro lidi v nouzi

Dny otevřených dveří, výstavy a prezentace, hudební vystoupení a divadelní představení pro děti i dospělé, ale také děkovné bohoslužby a další akce pro širokou veřejnost. Taková je nabídka tradiční kampaně Den Charity, která proběhne na mnoha místech v celé ČR.

Velké poděkování

patří členům KV MOTOSPORT TEAMU z Olomouce Karlu Stehlíkovi  a Veronice Ciché, kteří nám opakovaně zasílají prošívané deky s prosbou, abychom je předali  lidem, kterým pomáháme.  

Oblastní charita Jičín na Festivalu Jičín město pohádky

Oblastní charita Jičín ve dnech 12.-14. září 2013 nabízí pro návštěvníky Festivalu Jičín město pohádky tvůrčí dílničku "Kameník".
Místo: Jičín v zámecké zahradě (ve spodní části u vodotrysku)
Termín: 12. 9. 2013 — 14. 9. 2013

Charita Jičín rozjíždí preventivní program Pět P kromě Jičína i v Nové Pace

Program „Pět P“ je určený pro děti od šesti do patnácti let. Přišel k nám z USA, kde pod názvem „Big Brothers Big Sisters“ funguje již přes sto roků.  Pod různými názvy je rozšířen nejen po celé Evropě, ale také v Japonsku a Austrálii.  Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí.

Koulelo se koulelo...

Ale ne červené jablíčko.  To naši uživatelé Charitní pečovatelské služby v Kopidlně našli zalíbení v hraní Petangue.  

 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429