Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Beseda „Jak to chodí ve výchovňáku“

Nízkoprahový klub Exit Jičín srdečně zve děti a mládež do 26 let na besedu na téma „Jak to chodí ve výchovňáku“
Místo: V Jičíně, Na Jihu 553 (budova bývalého „Bunkru“)
Termín: 7. 11. 2013, 15:30 — 7. 11. 2013, 17:00

Víkend pro dobrovolníky

První listopadový víkend jsme s dobrovolníky programu 5P vyrazili do penzionu Marianum v Janských Lázních. Během akce byl čas na hry, kytaru a vzájemné sdílení zkušeností. Díky vstřícnosti správce penzionu jsme si mohli pobyt odpracovat hrabáním listí a úklidem po malování.

Víkend byl moc fajn a dobrovolníci sami navrhli, že bychom ho mohli na jaře zopakovat.

Bc. David Rejlek

Týden vzdělávání dospělých

V rámci akce Týden vzdělávání dospělých, který pořádá Úřad práce v Jičíně, se v týdnu od 11. do 15. listopadu 2013 uskuteční několik zajímavých přednášek pro širokou veřejnost. Této akce se účastní jako přednášející také pracovníci Centra SASanka, jejichž přednášky jsou zdarma.

Halloween v nízkoprahovém klubu PoHoDa

Nízkoprahový klub PoHoDa se ponoří do oslav svátku Halloween. Budeme tvořit, povídat si a užijeme si mnoho zábavy. Dorazte také, všichni jsou vítáni.
Místo: Hořice
Termín: 4. 11. 2013, 13:30 — 4. 11. 2013, 18:00

Setkání národů 2013

Přes 20 zemí světa se představí na multikulturním festivalu Setkání národů, který proběhne v úterý 12. 11. od 10 do 19 hod. v hradeckém Adalbertinu (Tř. ČSA 300). Návštěvníci se mohou těšit na ukázky národní hudby a tanců, ochutnávky tradičních jídel, ukázky národních oděvů, výstavu dřevořezeb a tradičních výrobků. Vpodvečer festival završí koncert a jam session (od 17:00), kde vystoupí americký saxofonista a zpěvák David Wiljo Kangas, italská zpěvačka Giulia Catania a kapela MBUNDA AFRIKA z Konga.

Den charity

V pátek 27. září jsme se účastnili celorepublikové kampaně Den Charity, jejíž úkolem je více informovat veřejnost o našich činnostech. Informační stánek Oblastní charity Jičín jste mohli nalézt na Žižkově náměstí v Jičíně.

Září v Nízkoprahovém klubu Exit

Nízkoprahový klub Exit přiblížil své činnosti veřejnosti. Zúčastnil se festivalu Jičín - město pohádky, celorepublikové informační kampaně „Týden nízkoprahů“ a Dne charity.

PoHoDa září v září

V průběhu měsíce září se udála v Nízkoprahovém klubu Pohoda spousta změn a nových akcí. PoHoDa se zapojila do Projektu snů, zvolila si nového kapitána fotbalového týmu, zúčastnila se celorepublikové akce "Týden nízkoprahových klubů" a otevřela dveře široké veřejnosti.

Den Charity

V roce 2008 Česká biskupská konference oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, jako Den charity. Cílem je více informovat veřejnost o své činnosti. I my se zapojíme do této celostátní kampaně.
Místo: Jičín
Termín: 27. 9. 2013, 09:00 — 27. 9. 2013, 17:30

Naše pečovatelka byla oceněna Cenou Charity ČR

Paní Zuzana Horáková převzala v Praze dne 25.9. v kostele sv. Tomáše na Malé Straně Cenu Charity ČR za svoji práci. Cenu převzala z rukou ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla a jejího rezidenta biskupa Pavla Posáda.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429