Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Osvědčený program "Pět P" znovu startuje

Na Jičínsku a Novopacku startuje druhý ročník celosvětově rozšířeného programu 5P, který má na starosti Oblastní charita Jičín. Jeho cílem je nabídka kamarádského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a vše, co k tomu patří: Přátelství, Pomoc, Podpora, Péče, Prevence.

V Nízkoprahovém klubu Exit se hraje divadlo již několik let.  

Není dokonalé, ale děti a mladí lidé z Nízkoprahového klubu Exit ho dělají z celého srdce a rádi.  Tentokrát jsme mohli v sobotu 23.2.2013 zhlédnout premiéru muzikálu „Kat Mydlář“.

PoHoDa pomáhá a podporuje.

V roce 2012 navštívilo náš Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích 117 dětí a mladých lidí. Po celý rok jsme pro ně připravovali různé besedy se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů, pomáhali jsme jim v řešení problémů v rodině, ve vztazích s kamarády, či partnery. Připravovali jsme pro ně výlety, herní turnaje a fotbalové zápasy.

 

Nové Integrační centrum pro cizince představí cyklus Etnokultura

Informační činnost, poradenství, kurzy češtiny, multikulturní a vzdělávací akce jsou hlavní aktivity nového projektu Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji, který v lednu zahájila Diecézní charita HK. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí v kraji. Příští týden centrum představí cyklus Etnokultura. V jeho I. díle „Okolo Hradce“ se bude prezentovat česká kultura cizincům 28. 2. v 18h v Adalbertinu Hradec Králové.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Rozšiřujeme naše služby

S radostí a zároveň pod tíhou spousty práce sdělujeme návštěvníkům našeho webu, že Oblastní charita Jičín se znovu rozšiřuje. Podívejte se na naší novou organizační strukturu.  Přijali jsme pět nových zaměstnanců, a otevřeli jsme "Centrum Sasanka" , které poskytuje  "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi".  Další informace budou následovat, jakmile to okolnosti dovolí.  Děkujeme za pochopení. 

Tříkrálový koncert

V neděli 6. ledna proběhl Tříkrálový koncert, který navštívila asi stovka posluchačů. Děkujeme všem účinkujícím, kteří tuto akci podpořili svým vystoupením, a také všem ostatním, kteří pomáhali s jeho přípravou a realizací. Jeho posluchači vložili do kasičky 6817 korun. Děkujeme Vám.

 

Tříkrálová sbírka v Jičíně a okolí

Letos jsme vybrali v Jičíně, Vysokém Veselí, Lázních Bělohradě, Hořicích, Železnici a dalších obcích 102 486 korun. Děkujeme všem koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se sbírky účastnili. Výtěžek se z větší části vrátí na jičínsko, kde z něj zakoupíme automobil pro naší novou sociální službu s názvem Sasanka. Pracovníci Sasanky pomáhají rodinám s dětmi na jičínsku, které se ocitly v dluzích, nezvládají vlastními silami péči o děti a o domácnost.  Deset procent věnujeme na projekt Královéhradecké diecéze, která bude stavět vodárnu v Nirmal Nagar v Indii. O zbytku využití výtěžku se dozvíte zde.

Příprava Třech králů na koleduTři králové vycházejí do ulic popřát lidem štěstí a zdraví do Nového roku.

Charita pokračuje v pomoci cizincům díky podpoře z evropských fondů

Evropské fondy spolufinancují další návazné projekty na pomoc cizincům, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové v rámci své Poradny pro cizince a uprchlíky v Královéhradeckém kraji.

Výběrové řízení na pozici ředitele DCH Hradec Králové

Bližší informace naleznete zde.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429