Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Výběrové řízení na pozici ředitele DCH Hradec Králové

Bližší informace naleznete zde.

Navrácení církevních majetků

Mnohaletá veřejná diskuse o vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem stále více ztrácí svou racionální podstatu, vyhrocuje se a nabývá na emocionálnosti. Pokusme se shrnout neustále opakované mýty a postavme proti nim nezpochybnitelná fakta:

Poděkování kuchařkám z jídelny při ZŠ Kopidlno

Uživatelé Charitní pečovatelské služby v čele s její vedoucí Mgr. Janou Tunysovou, byli poděkovat kuchařkám z jídelny při Základní škole v Kopidlně. Jídelna přes prázdniny nevaří a uživatelům pečovatelské služby se po výborných obědech začalo stýskat....

Na výlet do ZOO

Koncem srpna jsme vyrazili na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Dohromady jsme vytvořili netradiční skupinu výletníků složenou s uživatelů všech našich služeb, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Dobrovolnictví v zahraničí

Využijte možnost vycestovat na rok do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby.

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Ocenění pracovníků a dobrovolníků Charit v katedrále Sv. Ducha

Hradec Králové: U příležitosti 20. výročí charity v královéhradecké diecézi byla udělena ocenění 22 pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci. Zlatý a stříbrný kříž převzali ocenění z rukou biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a biskupů z Indie po slavnostní děkovné mši svaté v úterý 5. června 2012, která zahájila oslavy 20. jubilea.

Charita v královéhradecké diecézi slavila 20 let

Hradec Králové: Diecézní katolická charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit pomáhá lidem v nouzi už 20 let. Na oslavy 20. výročí charity v královéhradecké diecézi přijely v úterý 5. 6. do krajského města bezmála tři stovky návštěvníků z tuzemska i zahraničí.

Tříkrálová sbírka okamžitě pomohla

Oblastní charita Jičín věnovala 10 000 korun ze sbírky mladé rodině z obce Libuň, které začátkem února vyhořel celý dům. Rodina přišla během chvíle prakticky o veškerý svůj majetek.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012

Celkem se v Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Lázních Bělohradu a Vysokém Veselí vybralo 174 892 korun.

Děkujeme Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ale také Vám, kteří jste pomáhali sbírku organizovat a kteří jste se jí účastnili jako koledníci!

 

 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429