Po Novém roce již pošestnácté vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Po Novém roce již pošestnácté vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Šestnáctý ročník dobročinné Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR, je už za dveřmi. V našich regionech budou tři králové koledovat nejvíce v době od 1. do 10. 1. 2016. V Hradci Králové jim na cestu požehná biskup Jan Vokál ve středu 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Charity pro vás připravily také doprovodné akce - tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy nebo soutěže, hry a promítání pro koledníky. Na Hradecku se bude opět soutěžit o nejkrásnější kostým.

Tříkrálová koleda v roce 2016

Tříkrálová koleda v roce 2016

Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i začátkem roku 2016, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.

Dostupnost našich služeb o svátcích

Dostupnost našich služeb o svátcích

Svátky se kvapem blíží. Dovolte, abychom vás seznámili se změnou dostupnosti našich služeb:

Záměr Tříkrálové sbírky 2016

Záměr Tříkrálové sbírky 2016

Vámi darované finanční prostředky budou použity na podporu dobrovolnictví, na aktivity NZDM v Jičíně, Hořicích a také na nově vznikající NZDM v Nové Pace. Dále na finanční pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům v našem regionu, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi (např. při povodních, požáru) a v částečné míře projekt Adopce na dálku.

Potravinové dary pomáhají v našich službách

Potravinové dary pomáhají v našich službách

Do Národní potravinové sbírky 2015 se zapojila i Oblastní charita Jičín, která mimo jiné poskytuje sociální služby v nízkoprahových klubech pro děti a mládež, podporuje rodiny s dětmi, věnuje se oblasti náhradní rodinné péče a zajišťuje pečovatelskou službu a dobrovolnickou činnost.

Dobrovolnický program Pět P

Dobrovolnický program Pět P

21. října 2015 se v Evropském domě uskutečnilo setkání Asociace Pět P, jejíž členem je také naše Oblastní charita Jičín. Dobrovolnický program Pět P rozvíjí ve společnosti hodnoty jako je podpora, péče, pomoc, prevence a přátelství. Program nabízí dětem (6-15 let), které z nejrůznějších důvodů postrádají kamarádský vztah s vrstevníky, jedinečnou možnosti získat v dobrovolníkovi nového kamaráda, tzv. mentora.

Hledáme nevyřáděné dědečky a babičky na zážitky

Hledáme nevyřáděné dědečky a babičky na zážitky

I to je možné v rámci jednoho z dobrovolnických programů, které nabízí Oblastní charita Jičín. Tento program se jmenuje 3G a jeho posláním je spojovat 3 generace a pomáhat. Komu? Dětem, které nemají vlastní babičku či dědečka, jejich rodičům, kterým může chybět kontakt s další generací a samozřejmě lidem starším padesáti let, kteří cítí, že by do svého života mohli a chtěli přijmout ještě někoho dalšího. Takže pokud nemáte vnouče na výměnu, nezoufejte, program je samozřejmě i pro VásJ

Týden nízkoprahových klubů

Týden nízkoprahových klubů

Jako již tradičně se v září konal týden Nízkoprahových klubů, který už po deváté pořádala Česká asociace streetwork. Zapojil se i Jičínský klub Exit, který 25. září pořádal akci s názvem Den otevřených dveří aneb Exiťáci, jak je neznáte. Na tuto akci se pracovníci i klienti pečlivě připravovali. Každý návštěvník obdržel malý dárek v podobě kalendáře na rok 2016, který byl zpestřen obrázky vytvořenými klienty. Připraveno bylo také drobné občerstvení – klienti upekli vynikající bábovku.

Národní potravinová sbírka 2015

Národní potravinová sbírka 2015

Již třetí ročník Národní potravinové sbírky se uskuteční 21. listopadu 2015 od 8:00 do 20:00 ve vybraných prodejnách po celé České republice. Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.

Exkurze v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

Exkurze v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

Se začátkem školního roku se na pracovnice obrátili někteří výchovní poradci a metodici prevence z hořických škol se zájmem o návštěvu zařízení se svými žáky.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429