Tvořivé činnosti

Tvořivé činnosti

Dne 4. 9. 2014 pořádalo Centrum SASanka ve Vysokém Veselí tvořivé činnosti. Této akce se mohly zúčastnit celé rodiny, zapojené do služeb Centra. K tvoření bylo připraveno více technik, ze kterých si mohli všichni vybrat.

První prodej našeho medu - pouť v Neratově

První prodej našeho medu - pouť v Neratově

Celou letošní produkci medu jsme ve dnech 16. – 17. 8 prodali na pouti v Neratově, kde se mimo jiné slavilo 350 let založení Královéhradecké diecéze a 20 let fungování diecézní charity. Ze 134 kilo nám nezbyla ani kapka.

Preventivní stezka zaměřená na nástrahy ulice

Preventivní stezka zaměřená na nástrahy ulice

Nízkoprahový klub Exit Jičín ve čtvrtek 21.8.2014 uskutečnil prostřednictvím Nízkoprahového klubu Mandl Nové Město nad Metují preventivní stezku, která byla určená mladým lidem od 10 let a zaměřená na nástrahy ulice.

Šipkovaná po okolí Vysokého Veselí

Šipkovaná po okolí Vysokého Veselí

Dne 15. 8. 2014 od 13:00

Spousta z nás někdy neví, jaké krásy jsou přímo v našem okolí. Rozhodli jsme se proto s Centrem vyjít na poznávací procházku do okolí Vysokého Veselí. Aby byla procházka více atraktivní pro celé rodiny s dětmi zapojené do našich služeb, rozhodli jsme se proto tuto akci pojmout trochu zajímavěji než jen pouhé chození a povídání.

Být či nebýt . . . PĚSTOUNEM?

Být či nebýt . . . PĚSTOUNEM?

Kdo je to vlastně pěstoun a jak se jím člověk stane? Položili jste si někdy takové otázky? Nebo máte ve svém okolí rodinu, která se stará o děti, které jí byly svěřeny dočasně do péče a vy si říkáte, proč to vlastně dělají, co z toho mají?

Oblastní charita Jičín podporuje mladé lidi – Fotoprojekt „MY“ Valentýny Šatrové

Oblastní charita Jičín se rozhodla podpořit mladou talentovanou studentku Lepařova gymnázia v Jičíně Valentýnu Šatrovou (15 let) v jejím fotoprojektu, který nazvala „MY“ a kterým se snaží poukázat na to, že MY všichni jsme vlastně stejní, přestože na první pohled se nám to nezdá.

Nová podoba nízkoprahového klubu PoHoDa

Nová podoba nízkoprahového klubu PoHoDa

Poslední týden v červnu jsme se v Nízkoprahovém klubu PoHoDa v Hořicích pustili do příprav na malování prostor klubu. S veškerými pracemi nám pomáhali klienti našeho zařízení. Společně jsme škrábali zdi, sádrovali a tmelili díry a nakonec jsme všechny stěny přetřeli na bílo.

V červenci jsme se již pustili do samotného malování.

Výlet do (IQ) Lunaparku

Výlet do (IQ) Lunaparku

Pro přihlášené rodiny jsme naplánovaly výlet do IQparku. IQpark je atrakce, která zpříjemňuje a přibližuje poznávání vědy. V science centru IQpark jsou k vidění labyrinty, hry a hlavolamy, všichni se mohou zapojit do experimentů či vodních hrátek.

Výlet na Kákovice

Výlet na Kákovice

Dne 16. 7. 2014 se vydalo Centrum SASanka ve Vysokém Veselí se svými klienty na pěší túru na Kákovice. Výletu se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra.

Přespání na Kumburku

Přespání na Kumburku

Koordinátorka dobrovolníků Věra Vaníčková a ředitel Oblastní charity Jičín připravili pro členy programu Pět P vzácný a moc pěkný program. Děti přihlášené do programu a jejich starší parťáci přespali na hradě Kumburk. Jak se jim tam líbilo se snažila přiblížit ve svém článku jedna z dobrovolnic.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429