NZDM EXIT - Beseda na téma „ŠIKANA A KYBERŠIKANA“

NZDM EXIT - Beseda na téma „ŠIKANA A KYBERŠIKANA“

Nízkoprahový klub Exit uskutečnil ve čtvrtek 23.10.2014 od 15.00 hod. besedu na téma „Šikana a kyberšikana“. Besedy se na požádání ujal jičínský preventista pan Toman.

Další aktivity Centra SASanka

Další aktivity Centra SASanka

Centrum SASanka působí ve Vysokém Veselí již druhým rokem. Pro své klienty pravidelně pořádá vzdělávací, volnočasové či sportovní akce. Mezi akcemi, které proběhly v poslední době a u klientů měly velký úspěch, můžeme zmínit například poznávací soutěž “Poznej rostliny”, výlet na Kákovice či výlet do Lunaparku v Liberci. Realizovaných akcí se mohou účastnit celé rodiny, které využívají služeb Centra SASanka. Všechny aktivity jsou organizovány pro rodiny bezplatně.

Charitní pečovatelská služba rozšířila své místo působění

Charitní pečovatelská služba rozšířila své místo působění

Registrovaná Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jičín rozšířila své působení do regionu Konecchlumí. O první dva klienty jsme začali pečovat v těchto dnech.

Oblastní charita Jičín zářila v září

Oblastní charita Jičín zářila v září

Jako každý rok, tak i letos bylo září v Oblastní charitě Jičín jedním z nejakčnějších měsíců roku. Služby, které naše charita zřizuje, se účastnily akcí ve svém okolí, ale také celorepublikových kampaní. Všechny akce dávaly nahlédnout do naší organizace, našich služeb, činností, našeho poslání. Zapojili jsme se do celorepublikových kampaní Den charity a Týden nízkoprahových klubů. Zúčastnili jsme se tradičního jičínského festivalu Jičín – město pohádky a nesmíme opomenout fotoprojekt MY, který vznikl za podpory naší charity.

Proběhla vernisáž fotoprojektu „My“

Proběhla vernisáž fotoprojektu „My“

Ve čtvrtek druhého října jsme slavnostní vernisáží zahájili výstavu patnácti černobílých fotografii, na kterých jsou zachycení pracovníci naší charity, uživatelé charitních služeb, ale i ti, kteří s charitou nemají nic společného.

Den otevřených dveří v PoHoDě

Den otevřených dveří v PoHoDě

V úterý 23. 9. 2014 proběhl v Nízkoprahovém klubu PoHoDa v Hořících DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro veřejnost. Tato akce proběhla v rámci celorepublikové kampaně „Týden nízkoprahových klubů“. V tento den jste do klubu mohli přijít, popovídat si s pracovnicemi, seznámit se s činností zařízení, s prostory klubu, poznat dění na klubu a zapojit se do připraveného programu.

Exit se zapojil do „Týdne nízkoprahových klubů“

Exit se zapojil do „Týdne nízkoprahových klubů“

Nízkoprahový klub Exit se ve čtvrtek 25.9.2014 zapojil do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů a to tak, že uspořádal ve svých prostorách Den Otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Zpráva pro příznivce divadla TEENAGER

Zpráva pro příznivce divadla TEENAGER

Vážení diváci a příznivci divadla TEENAGER. Nízkoprahový klub Exit, pod jehož křídly divadlo funguje, se zabral do databáze, kterou si poctivě vede a zjistil zajímavé výpočty, se kterými by  se s Vámi chtěl podělit:

Sportovní aktivity nízkoprahového klubu PoHoDa

Sportovní aktivity nízkoprahového klubu PoHoDa

Od srpna do prosince sportujeme a více se věnujeme kolektivním hrám. Společně hrajeme fotbal, basketbal či přehazovanou a chceme začít hrát i florbal a kuželky. Ke sportu prozatím využíváme venkovní hřiště a od poloviny října budeme sportovat ve sportovní hale, sokolovně a kuželně.

Hledájí se dobrovolníci do NZDM PoHoDa v Hořicích

Hledájí se dobrovolníci do NZDM PoHoDa v Hořicích

Oblastní charita Jičín v rámci akreditovaného dobrovolnického programu B612 hledá dobrovolníky od 16 let na pomoc dětem (10 - 15 let) se školní přípravou (doučování, pomoc s domácími úkoly).

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429