Jak funguje a žije v letošním roce Nízkoprahový klub Exit

Jak funguje a žije v letošním roce Nízkoprahový klub Exit

Nízkoprahový klub Exit prošel od ledna různými změnami. První změnou byla obměna personálu a to z důvodu odchodu sociální pracovnice i vedoucí. Druhou je nová otvírací doba, kdy je klub otevřen v úterý a ve čtvrtek 14 – 17 hod. a v pátek 15 – 18 hod. A třetí nejhlavnější změnou je samotné fungování klubu. Od nového roku má každý měsíc své téma, od kterého se odvíjí program a aktivity v klubu. Únoru patřilo téma „Láska“, v březnu jsme se věnovali „Volnému času“, duben „Velikonocům“ a v květnu se zabýváme tématem „Já jako jedinec“.

Turnaj v pexesu

Turnaj v pexesu

Centrum SASanka ve Vysokém Veselí uspořádalo pro své klienty hezké společné odpoledne. Akce se mohly zúčastnit nejen děti, ale celé rodiny zapojené do služeb Centra.

Ochutnávka neziskovek 2014

Ochutnávka neziskovek 2014

Arkádové nádvoří jičínského zámku opět po roce na 1. máje zaplnily stánky s dobrůtkami. Že by přehlídka kuchařského umění? Kdepak to jen pracovníci neziskových organizací regionu připravili svoji dnes již netradiční „ochutnávku“. Nabízeli něco dobré „na zub“, ale také informovali kolemjdoucí o tom, k jakému účelu byla jejich organizace založena, komu konkrétně může pomoci. Se svojí troškou do mlýna se přidala také Oblastní charita se svými organizačními složkami (Centrum SASanka, Charitní pečovatelská služba, NZDM Exit a Pohoda), k ochutnání byly úžasné nivové kytičky, kopidlnský mls a kokosky. Jelikož mnohé z Vás, kteří ochutnali naše dobrůtky, zajímal recept, tak jej přikládáme zde. Na viděnou a na ochutnanou příští rok!

Výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhá prvním rodinám

Výtěžek z Tříkrálové sbírky pomáhá prvním rodinám

Finanční pomoc se dostala k první rodině. Manželé (říkejme jim Novákovi) si vzali do pěstounské péče tři děti. Děti bydlí u Nováků od ledna 2014, ale i předtím k nim jezdily a postupně k nim navazovaly vztah. Předání do pěstounské péče byla pro děti už jen formalita.

Pálení čarodějnic V Centru SASanka Vysoké Veselí

Pálení čarodějnic V Centru SASanka Vysoké Veselí

Stejně tak jako minulý rok jsme se vydali pálit čarodějnice na osvědčené místo, kde můžeme opékat, ale také využít bezpečný prostor pro hry. Toto místo nám poskytuje místní fara. Pan farář Rousek nám i letos připravil ohniště a poskytl dříví.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Centrum SASanka ve Vysokém Veselí rozšiřuje svoji působnost

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi funguje ve Vysokém Veselí již od ledna 2013. Centrum SASanka je provozováno Oblastní charitou Jičín. V současné době dochází k rozšíření působnosti a to do okolních měst a obcí v dojezdové vzdálenosti 15km od Vysokého Veselí. Centrum SASanka tak může nabízet své terénní služby i rodinám mimo Vysoké Veselí. Na Centrum SASanka se nejčastěji obracejí rodiny, které řeší dluhy, problémy v oblasti bydlení, hledání zaměstnání či péči o děti. Rozšířením působnosti dojde ke zpřístupnění služby lidem, kteří si nemohou dovolit dojíždět do ambulance. Služby jsou nabízeny bezplatně.

 

 

Nízkoprahový klub PoHoDa v roce 2014

Nízkoprahový klub PoHoDa v roce 2014

I v roce 2014 to v nízkoprahovém klubu PoHoDa stále žije. Co se u nás událo a co nás čeká se dozvíte v článku.

Nový dobrovolnický program 3G

Nový dobrovolnický program 3G

Oblastní charita Jičín ve spolupráci s Hestia, z. s. zavádí na Jičínsku nový dobrovolnický program 3G – tři generace. Cílem tohoto projektu je podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi prostřednictvím propojení mladé rodiny s dítětem a lidmi staršího věku.

Oslava Velikonoc ve Vysokém Veselí

Oslava Velikonoc ve Vysokém Veselí

Dne 15.4.2014 proběhla ve Vysokém Veselí oslava Velikonoc pro klienty Charitní pečovatelské služby, kterou uspořádali ve spolupráci Městský úřad Vysoké Veselí, Městská knihovna, Základní škola Vysoké Veselí a Charitní pečovatelská služba.

Beseda o dobrovolnictví ve světě

Beseda o dobrovolnictví ve světě

Ve čtvrtek  13.3. připravila Oblastní charita Jičín  v prostorách místního Lepařova gymnázia  besedu o tom, jaké to je pomáhat jako dobrovolník třeba v Indii, Africe a dalších zemích světa. Besedou provázel páter Jaroslav Mikeš, Salesiánský kněz a Iveta, která jako dobrovolnice strávila celý rok v Keni. Besedu navštívilo asi třicet mladých lidí z řad studentů středních škol z Jičína a okolí a několik lidí z řad veřejnosti.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429