Týden vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých

V rámci akce Týden vzdělávání dospělých, který pořádá Úřad práce v Jičíně, se v týdnu od 11. do 15. listopadu 2013 uskuteční několik zajímavých přednášek pro širokou veřejnost. Této akce se účastní jako přednášející také pracovníci Centra SASanka, jejichž přednášky jsou zdarma.

Den charity

Den charity

V pátek 27. září jsme se účastnili celorepublikové kampaně Den Charity, jejíž úkolem je více informovat veřejnost o našich činnostech. Informační stánek Oblastní charity Jičín jste mohli nalézt na Žižkově náměstí v Jičíně.

Září v Nízkoprahovém klubu Exit

Září v Nízkoprahovém klubu Exit

Nízkoprahový klub Exit přiblížil své činnosti veřejnosti. Zúčastnil se festivalu Jičín - město pohádky, celorepublikové informační kampaně „Týden nízkoprahů“ a Dne charity.

PoHoDa září v září

PoHoDa září v září

V průběhu měsíce září se udála v Nízkoprahovém klubu Pohoda spousta změn a nových akcí. PoHoDa se zapojila do Projektu snů, zvolila si nového kapitána fotbalového týmu, zúčastnila se celorepublikové akce "Týden nízkoprahových klubů" a otevřela dveře široké veřejnosti.

Naše pečovatelka byla oceněna Cenou Charity ČR

Naše pečovatelka byla oceněna Cenou Charity ČR

Paní Zuzana Horáková převzala v Praze dne 25.9. v kostele sv. Tomáše na Malé Straně Cenu Charity ČR za svoji práci. Cenu převzala z rukou ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla a jejího rezidenta biskupa Pavla Posáda.

Charita Jičín byla na pohádkovém festivalu.

Charita Jičín byla na pohádkovém festivalu.

Od 12. – 14. 9. měla svůj informační stánek na festivalu „Jičín město pohádky“ také Oblastní charita Jičín.  Sluníčko zářilo jen občas, dětské oči zářily stále.  Během tří dnů nás navštívili nejen rodiče s dětmi z Jičína a blízkého okolí, ale také z celého Královéhradeckého kraje. Dokonce se přišel podívat i turistický oddíl z Plzně, nebo mateřská školka z Ústí nad Labem.

Velké poděkování

Velké poděkování

patří členům KV MOTOSPORT TEAMU z Olomouce Karlu Stehlíkovi  a Veronice Ciché, kteří nám opakovaně zasílají prošívané deky s prosbou, abychom je předali  lidem, kterým pomáháme.  

Charita Jičín rozjíždí preventivní program Pět P kromě Jičína i v Nové Pace

Charita Jičín rozjíždí preventivní program Pět P kromě Jičína i v Nové Pace

Program „Pět P“ je určený pro děti od šesti do patnácti let. Přišel k nám z USA, kde pod názvem „Big Brothers Big Sisters“ funguje již přes sto roků.  Pod různými názvy je rozšířen nejen po celé Evropě, ale také v Japonsku a Austrálii.  Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí.

Koulelo se koulelo...

Koulelo se koulelo...

Ale ne červené jablíčko.  To naši uživatelé Charitní pečovatelské služby v Kopidlně našli zalíbení v hraní Petangue.  

 

Hledáme dobrovolníky do programu Pět P

Hledáme dobrovolníky do programu Pět P

4. – 5. září 2013 pořádá Oblastní charita Jičín školení dobrovolníků celosvětově rozšířeného projektu Big Brothers Big Sisters s českým názvem Program Pět P. Jeho cílem je Přátelství, Pomoc, Podpora, Péče, Prevence formou kamarádského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429