Betlémská hvězda 2016

Betlémská hvězda 2016

V neděli 10.1. se ve zcela zaplněném Porotním sále v Jičíně uskutečnil komponovaný hudební pořad Betlémská hvězda, kterým vyvrcholila letošní Tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka 2016 v Kopidlně

Tříkrálová sbírka 2016 v Kopidlně

Jak se již stalo tradicí, tak i letos proběhla Tříkrálová sbírka v Kopidlně a to ve dnech 8. a 9.1.2016. Koledníci (nejmenšímu bylo pouhých pět let), pod vedením dospělého vedoucího koledníků, koledovali jak na úřadech, tak v domácnostech.

Tříkrálová sbírka 2016 v Hořicích

Tříkrálová sbírka 2016 v Hořicích

Tříkrálová sbírka v Hořicích se uskutečnila ve středu 6. 1. 2016 a koledovalo se celý den. Dopoledne jako koledníci chodili studentky ze střední školy a odpoledne pracovnice a klienti Nízkoprahového klubu PoHoDa. Společně se jim podařilo vybrat krásných 11 986,-, což je asi o tři tisíce více než v loňském roce.

Vánoční besídka - Centrum SASanka Vysoké Veselí

Vánoční besídka - Centrum SASanka Vysoké Veselí

V pátek 18. 12. 2015 se uskutečnila v Centru SASanka ve Vysokém Veselí vánoční besídka pro rodiny s dětmi.

Po Novém roce již pošestnácté vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Po Novém roce již pošestnácté vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Šestnáctý ročník dobročinné Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR, je už za dveřmi. V našich regionech budou tři králové koledovat nejvíce v době od 1. do 10. 1. 2016. V Hradci Králové jim na cestu požehná biskup Jan Vokál ve středu 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Charity pro vás připravily také doprovodné akce - tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy nebo soutěže, hry a promítání pro koledníky. Na Hradecku se bude opět soutěžit o nejkrásnější kostým.

Tříkrálová koleda v roce 2016

Tříkrálová koleda v roce 2016

Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i začátkem roku 2016, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.

Dostupnost našich služeb o svátcích

Dostupnost našich služeb o svátcích

Svátky se kvapem blíží. Dovolte, abychom vás seznámili se změnou dostupnosti našich služeb:

Záměr Tříkrálové sbírky 2016

Záměr Tříkrálové sbírky 2016

Vámi darované finanční prostředky budou použity na podporu dobrovolnictví, na aktivity NZDM v Jičíně, Hořicích a také na nově vznikající NZDM v Nové Pace. Dále na finanční pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům v našem regionu, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi (např. při povodních, požáru) a v částečné míře projekt Adopce na dálku.

Potravinové dary pomáhají v našich službách

Potravinové dary pomáhají v našich službách

Do Národní potravinové sbírky 2015 se zapojila i Oblastní charita Jičín, která mimo jiné poskytuje sociální služby v nízkoprahových klubech pro děti a mládež, podporuje rodiny s dětmi, věnuje se oblasti náhradní rodinné péče a zajišťuje pečovatelskou službu a dobrovolnickou činnost.

Dobrovolnický program Pět P

Dobrovolnický program Pět P

21. října 2015 se v Evropském domě uskutečnilo setkání Asociace Pět P, jejíž členem je také naše Oblastní charita Jičín. Dobrovolnický program Pět P rozvíjí ve společnosti hodnoty jako je podpora, péče, pomoc, prevence a přátelství. Program nabízí dětem (6-15 let), které z nejrůznějších důvodů postrádají kamarádský vztah s vrstevníky, jedinečnou možnosti získat v dobrovolníkovi nového kamaráda, tzv. mentora.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429