Den dětí v režii PoHoDy

Den dětí v režii PoHoDy

První červen již tradičně patří dětem a Nízkoprahový klub PoHoDa Den dětí organizuje nejen pro své klienty, ale i pro širokou veřejnost.

Nízkoprahový klub PoHoDa se také letos rozhodl zpříjemnit svátek všem dětem z Hořic a okolí. Druhý ročník se konal na fotbalovém stadionu, kde byl dostatek prostoru nejen pro plnění úkolů, ale i zábavu. Tentokrát se k PoHoDě přidala také hořická Seberevolta v čele s Petrem Gotvaldem. Seberevolta tvořila celé jedno stanoviště, kde děti plnily pohybové aktivity. O hudební produkci a moderování se postaral Kamil Kašparovský.

Hlavním úkolem dětí bylo získat na kartičku všechna potřebná razítka za splnění úkolů a moci si vyzvednou dárkový balíček. A jaké úkoly to byly? Děti si vyzkoušely rybaření, odhalit tajenku ukrytou v hádankách, vytvarovat balónek, nechaly se otetovat, vyfotit se ve fotokoutku a ze sportovních úkolů to byl souboj v bumperballech a cvičení se Seberevoltou.

Za dárkový balíček děkujeme naším sponzorům – Speditrans CZ, FDI – Europe, Česká pošta Hořice, První hořická s.r.o., Petráčkovy hořické trubičky, Hořické trubičky Strix, Hořická cukrárna, Olpran Hořice, Obchod s nápoji Novák, Drogerie Saxofon, Obklady dlažby Kulichová, Potraviny Večerka, Papírnictví Svoboda, Květinářství Hořice, Bambino Hořice a Hračky Hořice. Nákup potřebných věcí na akci byl hrazený z výtěžku 2. Benefičního galavečera „Hořičáci dětem“. Díky patří také dobrovolnici a zaměstnancům Oblastní charity Jičín, kteří se akce také zapojili.

O tom, že Den dětí byl opravdu vydařenou akcí, mluví zejména počet účastníků. Letos se nám jej podařilo oproti loňsku znásobit a překročit hranici sto dětských účastníků! Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník.

 

Autor: Mgr. Alena Funková

DSCN7077DSCN7133DSCN7065DSCN7163

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429