Jarní Relax

Jarní Relax

Vzhledem k tomu, že jaro je již v plné síle, rozhodli jsme se, že se na toto téma zaměříme i my v klubu. V rámci měsíce dubna jsme se tedy dozvěděli něco o Velikonocích a dalších jarních tradicích, vyzdobili jsme si klub a naladili se na tu správnou jarní náladu.

Hned první dubnové pondělí jsme se vrhli na jarní a velikonoční tvoření – vyrobili jsme pár obrázků na sklo, které nám stále zdobí okna klubu, papírové velikonoční zajíčky a kuřátka a květinovou výzdobu. Protože jsme ale nechtěli zůstat jen u tvoření z papíru, ke konci měsíce jsme si vyzkoušeli vytvořit něco ze samotvrdnoucí hmoty. Všechny výrobky si mohl každý odnést domů a potěšit jimi někoho blízkého.

            Abychom se něco nového dozvěděli, povídali jsme si o tom, jak probíhají Velikonoce u nás i v zahraničí, o jarních zvycích a tradicích a o Dni Země.

            Všichni naši klienti jsou soutěživí, takže jsme si i v dubnu zahráli několik různých soutěží a kvízů, které byly zaměřeny na měsíční téma a tak jsme se i tímto zábavným způsobem dozvěděli spoustu nových informací. Velký úspěch z těchto aktivit měl fotokvíz a známá televizní soutěž „Co na to Češi“.

            Poslední dubnový čtvrtek nás v klubu navštívili členové Hořického uskupení Seberevolta, kteří nám představili svůj projekt, na jehož základě se členové zdravě stravují, cvičí a snaží se pomáhat druhým. Krátkou, ale inspirativní přednášku si všichni naši klienti užili a zvlášť ocenili, že si během ní mohli zacvičit a vyzkoušet si něco nového. 

 

Autor: Pracovní tým NZDM Relax

DSCN3255DSCN3289úvodka

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429