Komunikace v PoHoDě

Komunikace v PoHoDě

Dubnové téma „Umíme si rozumět“ bylo zaměřeno na komunikaci, vzájemné dorozumívání, porozumění a řeč těla. Klienti si zkusili mnoho aktivit na rozvoj komunikačních schopností.

Pracovnice si na měsíc duben připravily aktivity na rozvoj komunikace. Klienti si tento měsíc mohli vyzkoušet řadu aktivit zaměřených právě na komunikaci a porozumění. K nejoblíbenějším z nich určitě patřily scénky. Klienti si prostřednictvím scének zkusili řešit nejrůznější životní situace. Mimo tyto aktivity měli klienti možnost zúčastnit se soutěží, například oblíbeného Bludiště, turnaje ve hře Umí prase létat, či vědomostní soutěže Riskuj.

K měsíci dubnu neodmyslitelně patří Velikonoce a tak se atmosféra v PoHoDě nesla také ve velikonočním duchu. Klienti vyráběli velikonoční dekorace, zdobili klub a upekli si velikonočního beránka, který všem moc chutnal.

Událostí měsíce byl již dlouho plánovaný výlet na bobovou dráhu. Výletu se zúčastnilo sedm klientů PoHoDy. Před jízdou jsme byli všichni poučeni, jak se na bobové dráze chovat, a poté už po dvojicích či jednotlivě jsme opakovaně vyráželi na trať. Po vyčerpání všech adrenalinových jízd jsme se všichni, už pořádně vyhladovělí, občerstvili nedaleko areálu bobové dráhy. I přes nepříznivé počasí jsme si výlet všichni užili. Výlet na bobovou dráhu byl klientům hrazen z výtěžku 2. Hořického benefičního galavečera aneb „Hořičáci dětem“.

Dále se v měsíci dubnu v PoHoDě uskutečnila beseda se Seberevoltou o efektivním využití volného času. Součástí besedy bylo promítání videa a trocha cvičení. Besedy se zúčastnilo celkem sedm klientů. Závěrem měsíce, před tradičním pálením čarodějnic, si klienti měli možnost upéct buřty před klubem.

 

Autor: Pracovní tým NZDM PoHoDa

17862835_1356823367688466_7120333630809810192_n18033822_1366359633401506_7348204969799687872_n18199430_1381747305196072_6618936390210677650_núvodka

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429