Naše pracovnice byla oceněna stříbrným charitním křížem.

Naše pracovnice byla oceněna stříbrným charitním křížem.

K příležitosti 25 let založení Diecézní charity Hradec Králové obdržela naše pracovnice Mgr. Marie Pražáková stříbrný charitní kříž za svojí poctivou a svědomitou práci.

Mgr. Marie Pražáková, která působí v Oblastní charitě Jičín již sedmým rokem, nejprve nastoupila na místo sociální pracovnice v Nízkoprahovém klubu Pohoda v Hořicích. Později se vypracovala na pozici vedoucí všech třech nízkoprahových klubů pro děti a mládež, které jičínská Charita provozuje v Nové Pace, v Hořicích a v Jičíně. K vedení své služby přistupuje velmi pečlivě a zodpovědně.

Ke svým kolegům je Maruška vstřícná, ale zároveň od nich důsledně vyžaduje plnění povinností. Zajímá se o vztahy na pracovištích a v případě potřeby se nebojí vzniklé situace řešit.

Marušce patří velké díky za veškerou práci spojenou s neustávajícím řešením vzniklých provozních situacích, které sebou každodenní život v sociální službě přináší. Jde například o zajišťování služeb v případě nemocí a dovolených, nebo hledání a zaučování nových pracovníků či vyplňování různých dotazníků.

I přes své manažerské povinnosti si také umí najít chvilku na klienty nízkoprahových klubů a ráda se s nimi setkává. Zajímá se o jejich životní příběhy, věnuje jim svůj čas a klienti jí vždy rádi vidí.

„Rád bych Marušce poděkoval za její obětavou práci v Oblastní charitě Jičín. Je mi velikou oporou a vím, že své práci dává daleko víc, než osm pracovních hodin denně. Nebýt vedoucích jako je ona, tak by Charita v Jičíně určitě nemohla rozvíjet své služby takovým tempem jako doposud."

Více se o oslavách 25 let výročí založení Diecézní charity Hradec Králové dozvíte na tomto odkazu.

Májo, děkujeme!

Bc. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín

Mája 2Mája 3

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429