Nízkoprahový klub PoHoDa se zapojil do festivalu Za hranice

Nízkoprahový klub PoHoDa se zapojil do festivalu Za hranice

V termínu od 8. – 11. 6. 2017 se ve slovenské Trstené konal festival Za hranice, který pořádal V. I. A. C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tento festival vznikl v rámci partnerské spolupráce na mezinárodním projektu Europe for us, we for Europe.

Jedním z partnerských měst slovenské Trstené jsou také Hořice, kde náš Nízkoprahový klub PoHoDa sídlí. Účast na tomto programu nám nabídl starosta města Hořice, pan Aleš Svoboda. Nabídku jsme přijali a rádi se festivalu také zúčastnili.

První den se nám v kulturním domě představila všechna partnerská města Trstené, která se nachází nejen na Slovensku, v České republice, ale také v Polsku a Maďarsku.

V pátek 9. 6. 2017 již na Městském úřadě Trstené probíhaly prezentace jednotlivých neziskových organizací působících v partnerských městech, i v samotné Trstené. Zde jsme v krátkosti představili celou naší organizaci a více popsali činnost Nízkoprahového klubu PoHoDa. Dozvěděli jsme se informace o činnostech neziskových organizací působících v jiných zemích. Ze setkání s kolegy jsme načerpali pár nápadů na práci s dětmi a na rozšíření nabídky aktivit klubu.

Dále jsme účastnili workshopu „Kedy je pomoc naozaj pomoc“, který vedla lektorka Janette Motlová. Na základě svých životních zkušeností nám ukázala, co je skutečnou pomocí, jaká očekávání jsou pomáhajících osob a těch, jež pomoc potřebují. Tedy to, s čím se denně setkáváme nejen při práci s našimi dětmi, ale i v našem běžném životě. 

 

Autor: Mgr. Marie Pražáková, DiS., vedoucí NZDM

19114639_10209277449558838_127576569_n

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429