Poděkování za velký dar

Poděkování za velký dar

Veronika Cichá a Wolfgang Jaksch. To jsou lidé, kteří si i v dnešní uspěchané době najdou čas na to, aby pomohli druhým.

Kromě toho, že jsou dlouholetými pomocníky Oblastní charity Jičín a materiálně pomáhají uživatelům pečovatelské služby, nám také věnovali 50 000 korun na rozvoj našeho chovu včel. Podpořili tak naše snahy o nezávislí zdroj příjmů, ze kterého financujeme činnosti organizace, na které se obtížně hledají finance.   Děkujeme, že Vám není lhostejný život a osud jiných lidí a že pomáháte s námi.

David Rejlek
 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429