Práva a povinnosti v Relaxu

Práva a povinnosti v Relaxu

V klubu Relax jsme se rozhodli věnovat měsíc květen našim právům a povinnostem. V průběhu celého měsíce se klienti dozvěděli, jaká práva a povinnosti mají v klubu, ale i s jakými povinnostmi a právy se mohou setkat mimo klub. Navzájem jsme si ukázali, že chtít využívat všech práv za každou cenu není vždy nejlepší, ale že i povinnosti se mohou stát zábavou. Klienti si však také osvěžili možnosti případných sankcí za porušení pravidel a povinností.

Jednou z nejúspěšnějších aktivit měsíce se stala výměna rolí, která proběhla hned mezi prvními. Celá aktivita spočívala v tom, že si děti a pracovnice klubu vyměnily role. Vždy byli zvoleni dva klienti k roli dvou pracovníků. Pracovnice si naopak připravily jednotlivé, možné situace, které na klubu nastávají a klienti měli za úkol situace vyřešit takovým způsobem, jaký zvolí za vhodný. Museli však vždy dbát pravidel klubu. Aktivita se všem moc líbila a vyřádili se jak klienti, tak pracovnice. Zhodnocení nakonec bylo takové, že je prý daleko lepší být v klubu klientem.

Obdobnou aktivitou bylo smyšlené městečko. To si pro nás připravila praktikantka Verča, která byla u nás v Relaxu 14 dní na praxi. V městečku, klienty nazvaném „Sprinkfílt“ si určili vlastní práva a povinnosti, které by občané měli dodržovat. Všechno několikrát přehodnocovali a nakonec si uvědomili, že takové městečko by nemohlo za nastávajících podmínek fungovat, tak začali přemýšlet nad řádnou organizací a pochopili, že neorganizovaná společnost není to pravé ořechové. 

            V květnu se událo spoustu zajímavých věcí, byl Den matek a také Mistrovství světa v ledním hokeji. Pro maminky jsme s klienty a zájemci o službu vyráběli krásná přáníčka a na každé hokejové utkání, které se hrálo v době klubu, jsme byli nachystáni a poctivě fandili. I přesto, že se našemu týmu nepodařilo získat medaili, atmosféra byla správně fanouškovská.

            Při tradičním pondělním vyrábění jsme se pustili do tvoření travních panáčků, kteří se nám krásně zazelenali. V Relaxu se nám to také jedno pondělí rozvonělo čerstvými muffiny, které jsme si společně s klienty upekli. Pomocí potravinářského barviva si klienti vytvořili nezvykle barevné dobroty, na kterých jsme si potom všichni pochutnali.

Jelikož se nám ke konci měsíce oteplilo, trávili jsme spoustu času na venkovním hřišti Žába nebo před klubem, kam jsme přesunuli skupinová povídání a kvízy zaměřené na měsíční téma práv a povinností. V neposlední řadě, díky přízni počasí, proběhl také nácvik občanské zdatnosti, při kterém jsme s klienty nacvičili a zároveň si vysvětlili, jak se orientovat na autobusovém nádraží, či podle jakých ukazatelů se mohou orientovat v cizím městě.

 

Tým NZDM Relax

18446832_1845442792443313_3348132599823801868_n18558862_1845443222443270_6704564179380393606_o18588822_1849407178713541_7158791562396333165_o18620915_1849407205380205_5152125994543331475_o

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429