Přednášky na odborném učilišti

Pracovnice nízkoprahových klubů Oblastní charity Jičín vedly několik přednášek pro žáky 1. a 2. ročníků Odborného učiliště v Lázních Bělohrad.

Zájem o tyto přednášky vzešel ze strany školy, kdy pracovnice NZDM oslovila metodička prevence, paní Mgr. Eva Baudyšová. Město Lázně Bělohrad se nachází uprostřed měst, kde nízkoprahové kluby působí, a mnozí žáci z těchto měst také pochází.

Žáci byli během přednášky seznámeni s činností nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a s možností jejich využití. Součástí přednášek byly také aktivity, v rámci kterých si mohli sami žáci vyzkoušet, s čím se mohou na pracovníky nízkoprahových klubů obrátit a jak pracovníci NZDM dětem a mladým lidem pomáhají.

 

Autor: Mgr. Marie Pražáková, DiS., vedoucí NZDM

 

DSC_1343DSC_1346

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429