Relax na návštěvě na obvodním oddělení Policie ČR v Nové Pace

Relax na návštěvě na obvodním oddělení Policie ČR v Nové Pace

S klienty našeho klubu jsme se 26. června zúčastnili exkurze na obvodním oddělení Policie České republiky v Nové Pace, kde pro nás byl připraven bohatý program. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a mohli jsme si vyzkoušet část výstroje příslušníků policie.

Celá exkurze byla zahájena ukázkou služebních policejních vozů, do kterých jsme se mohli posadit a pořádně z blízka si je prohlédnout. Páni policisté nám postupně vysvětlovali, k čemu slouží jednotlivé věci a nástroje, které jsou součástí výbavy těchto vozidel. Měli jsme také možnost si vyzkoušet, jak se pouští policejní houkačka a také jsme na vlastní kůži zažili, jak to vypadá, když někdo mluví do megafonu. Naši klienti tuto možnost velice rádi využili, a tak se dlouhou chvíli z policejních aut hlasitě rozléhaly povely jako: „Stát, nebo střelím!“ či „Otevřete dveře, tady policie České republiky!“.

Po prohlídce aut následovala exkurze přímo na policejní stanici, kde jsme si vyzkoušeli policejní vestu, přilbu a obušky. Protože nás všechny zajímalo, jak se používají pouta, dostalo se nám názorné ukázky toho, jak se používají. Všichni naši klienti si se zájmem vyzkoušeli, jaké to je, když mají spoutané ruce nejen před sebou, ale i za zády.

Po celou dobu exkurze jsme příslušníky Policie zahrnovali zvídavými dotazy, na které se nám pokaždé dostalo odpovědi. Návštěva na policejní stanici se líbila nejen všem našim klientům, ale kladně ji hodnotily i pracovnice klubu, které si celou exkurzi užily stejně dobře, jako naši klienti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Kordíkovi, vedoucímu OO PČR v Nové Pace, a jeho kolegům za čas, který nám věnovali, za seznámení s prací policistů a možnost vyzkoušet si některé policejní vybavení.

 

Tým NZDM Relax

19466264_1874555582865367_8939514299009488190_o19466275_1874555342865391_3780199130583249676_o19467955_1874554812865444_1670656702148655127_o

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429