V PoHoDě finančně pomohli klientovi v tíživé situaci

V červenci jsme v Nízkoprahovém klubu v Hořicích řešili nenadálou situaci klienta, se kterým jsme poslední měsíce pracovali na hledání pracovního místa. Pomohli jsme mu nejen naší službou, ale také finančně.

Když náš dlouholetý klient přišel o práci, nabídli jsme mu pomoc s hledáním nového pracovního místa a to především možností být na internetu a příležitostně si zatelefonovat či sestavit životopis. Postupně se klient stal samostatným a hledal si práci sám dle našich předchozích rad a tipů. Protože měl však výběr zúžený tím, aby práce byla v místě bydliště, tak trvalo delší dobu, než se objevila ta správná možnost pracovního poměru. Klient měl opravdu velkou radost, když mu po pohovoru řekli, že jej přijmou.

S nástupem do nové práce se však pojí také zařizování dokumentů – výpis z rejstříku trestů a zdravotní průkaz. Klient se však ne vlastním zaviněním dostal do situace, že neměl na zaplacení těchto nezbytných dokumentů k nástupu do práce. Snažil si peníze půjčit ve svém okolí, avšak nikdo neměl 600 Kč, které by mu mohl poskytnout. Ve velmi beznadějném stavu přišel do klubu, kde když jsme zjistili, co ho tíží, tak jsme začali ihned zjišťovat, jak bychom mu pomohli. Vzpomněli jsme si, že jsme počátkem roku dostali od paní z Hořic 1 000 Kč, které jsme měli použít dle svého uvážení pro klienty klubu. Pracovnice klubu obešla s klientem všechny instituce a za klienta zdravotní průkaz a výpis z rejstříku trestu zaplatila. Klient má díky této štědré pomoci již měsíc své zaměstnání. Dárkyni ještě jednou moc děkujeme!

 

Zapsala: Mgr. Alena Funková

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429