V PoHoDě jsou prázdniny v pohodě

V PoHoDě jsou prázdniny v pohodě

V červenci jsme se v Nízkoprahovém klubu PoHoDa věnovali tématu „Prázdniny v pohodě“. V rámci tohoto tématu si uživatelé klubu rozšířili obzory v problematice bezpečného trávení volného času. Získané poznatky si mohli klienti ověřit i na výletech, kterých bylo v tomto měsíci klubem zorganizováno hned několik.

Na začátku měsíce jsme s klienty jako obvykle připravili výzdobu klubu, která tentokrát byla zaměřená na první pomoc, výlety, hry a další věci, které neodmyslitelně patří k prázdninám. Jelikož nám na začátku prázdnin přálo počasí a v klubu bylo opravdu horko, klienti se mohli osvěžit ovocnými koktejly, které si sami připravili. První červencové povídání jsme se věnovali možnostem trávení volného času v Hořicích. V rámci tohoto povídání se klienti dozvěděli vše potřebné o sportovním a kulturním vyžití v Hořicích ale také o historii města.

Jelikož chceme, aby se našim klientům v klubu líbilo, proběhla v červenci rekonstrukce klubové chodby. Během těchto týdnů, kdy chodba dostávala nový vzhled, byl chod klubu omezen. Proto bylo pro klienty zorganizováno několik výletů. Klienti se například vydali za pomocí GPS hledat „kešky“ nebo navštívili místní Masarykovu věž samostatnosti, kde si mohli ověřit své již nabyté poznatky ohledně historie města. V rámci Hořic jsme si také vyzkoušeli vyluštit Sportovní quest Hořice, díky kterému jsme si prošli různá zajímavá místa a navíc se dozvěděli spoustu informací o sportu ve městě. K tématu „Prázdniny v pohodě“ neodmyslitelně také patří bezpečnost a první pomoc a tak si klienti během celodenního nácviku vyzkoušeli například to, jak by měla vypadat pomoc v případě popálenin, vyražení dechu, záchvatů či jak volat RZS.

Ani poslední červencový týden nebyli klienti ochuzeni o výlety. V tomto týdnu jsme navštívili dva nízkoprahového kluby, a to v Jičíně a v Nové Pace. Klienti hořického klubu se tak mohli seznámit s uživateli ostatních klubů, poznat, jak to v nich chodí a zasoutěžit si i s lidmi, které doposud neznali. Největším zážitkem však pro klienty byl výlet do Aquacentra v Jičíně, kde si klienti užívali vodních hrátek na divoké řece, tobogánu či ve vířivce. Ani na tomto výletě jsme však nezapomněli na měsíční téma, a s klienty jsme probrali zásady bezpečného pohybu ve vodě. Poslední červencový den jsme se věnovali vyrábění, pustili jsme se do náramků a náušnic, které si pak klienti odnesli jako dárek pro své blízké nebo vlastní ozdobu.

Nízkoprahový klub PoHoDa Vám přeje, abyste měli prázdniny v pohodě, stejně jako my.

Pracovnice NZDM PoHoDa

20248419_1468848379819297_3058455765028365142_o20286724_1468849949819140_7114604966250348465_o20286798_1470843472953121_1802563404412767434_o

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429