V Relaxu je prevence cool

V Relaxu je prevence cool

V Nízkoprahovém klubu Relax jsme se v červnu zaměřili na téma „Prevence je cool“, kterým jsme chtěli našim klientům rozšířit obzory ohledně dodržování bezpečnosti a chování v rizikových situacích. Uživatelé naší služby měli možnost si získané vědomosti následně ověřit při praktických nácvicích, které v klubu probíhaly průběžně celý měsíc.

Naše měsíční téma jsme první červnový čtvrtek odstartovali tradičním povídáním, kde jsme se dozvěděli něco o tom, co je to bezpečnost a proč je vlastně důležité ji dodržovat. Následující dny jsme si povídali ještě o tom, jak bychom se správně a hlavně bezpečně měli chovat v létě a o prázdninách. A protože ne vždy se každému daří, aby se choval bezpečně, a občas dojde i k nějakému úrazu či zranění, s klienty jsme se v klubu zaměřili na první pomoc, kde měli všichni možnost se něco nového dozvědět. Abychom si tyto informace ještě více upevnili, prakticky jsme si vyzkoušeli, jak bychom nějaká zranění ošetřili a dovysvětlili jsme si, jak bychom se v takových situacích měli správně zachovat.

V tomto měsíci jsme se také naučili, jak se pracuje s hmotou fimo a vyrobili jsme si letní doplňky a dekorace. A protože nám počasí přálo, vydali jsme se opékat buřty k nedalekému rybníku Fařina, kde jsme mimo jiné také nakrmili pár kachen a ryb. Při opékání buřtů jsme se nejen dobře najedli, ale užili jsme si i spoustu zábavy. K zábavě měla sloužit i plánovaná stopovaná, která ale vzhledem k nepřízni počasí, nemohla být uskutečněna. Místo ní jsme se po domluvě s klienty v klubu podívali na pár filmů.

Protože jsme se celý měsíc dozvídali nové a nové informace, museli jsme si nějak ověřit, kolik si toho pamatujeme. Ke konci měsíce proto v klubu proběhl kvíz zaměřený na naše měsíční téma. Vítěz ale i ostatní zúčastnění byli po jeho skončení odměněni sladkou odměnou. Vzhledem k hezkému počasí jsme se také rozhodli, že si uspořádáme malý piknik, kterým oslavíme příchod blížících se prázdnin.

V červnu také proběhla zajímavá exkurze na obvodním oddělení Policie ČR v Nové Pace, kde jsme se nejen něco nového dozvěděli, ale také jsme měli možnost vyzkoušet si něco málo z policejní výstroje.

Nízkoprahový klub Relax přeje všem dětem krásné letní prázdniny.

 

Tým NZDM Relax

18953474_1859123964408529_2911982485833075135_o19093094_1863588397295419_8715812240945028956_o19619609_10210996193159555_1700720907_o

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429