Historie tradice Třech králů sahá až někam do 6. století našeho letopočtu. Její novověká historie se datuje od roku 2001. Podobné sbírky s delší tradicí se konají v Německu a v Rakousku.

  Více o Tříkrálové sbírce v ČR.


Jak konkrétně pomáhá Oblastní charita Jičín, se můžete dozvědět zde:

2010 , 20112012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017


Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky

 

 

 

   

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429