Motto:

          „Dobrota se vrací za vrata dobrých“       

                                                                      (Perské přísloví)


Chcete vykonávat dobrovolnou činnost?  

Kontaktujte nás: Věra Vaníčková, Tel.: 733 741 692, dobrovolnici@charitajicin.cz

Nebo vyplňte tento formulář pro dobrovolníky.


Co u nás můžete v rámci dobrovolné činnosti dělat?

  • Můžete se podílet  na  našich dobrovolnických programech, jejichž seznam naleznete v pravém menu. Nabízíme celou škálu dobrovolnických aktivit pro studenty, ale i aktivní seniory.

    V rámci těchto programů se nabízí:
  • Můžete navštěvovat staré a nemocné lidi. Povídat si s nimi, chodit na procházky, hrát s nimi třeba člověče nezlob se.....zkrátka obyčejné věci, které udělají neobyčejnou radost někomu, kdo je sám. Naši dobrovolníci chodí například do Oblastní nemocnice v Jičíně, nebo pracují v naší Charitní pečovatelské službě.

  • Můžete pomáhat při práci s dětmi a mládeží v Nízkoprahovém klubu Exit, Nízkoprahovém klubu Pohoda a Nízkoprahovém klubu Relax.  Jedná se například o přípravu do školy nebo výuku čehokoliv populárního (break-dance, hip-hop, žonglování, výtvarné práce, divadlo, zajímavá beseda atd.).

  • Můžete docházet do rodiny, kde dítěti  chybí babička nebo dědeček a předávat tak své zkušenosti a zároveň pomáhat rodičům.  

  • Přijít s něčím úplně novým, co by nás nenapadlo...:-)  Bude-li to v našich silách, vyjdeme rádi vstříc.

Co za to  získáte?

  • Cenné životní zkušenosti.

  • Setkáte se s neštěstím druhých lidí a zjistíte, že to je o něčem jiném, než když se na něj díváte večer ve zprávách.

  • Potvrzení o své činnosti (vhodné pro uchazeče na vysokou školu, nebo pro budoucí zaměstnavatele).

 Facebook Dobrovolnictví

Tyto aktivity podpořili:

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429