Oblastní charita Jičín hledá dobrovolníky pro program K2

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.


Dobrovolnický program K2 byl nazván dle druhé nejvyšší hory světa v Himalájích. Její svahy jsou nepřístupné a strmé (obtížnější než Mont Everest), stejně tak jako pro klienty sociálních služeb a zdravotnických zařízení návrat do běžného života. Lidem se zdravotním omezením nebo seniorům dobrovolník svojí návštěvou a přítomností zpříjemní den, podpoří jejich aktivitu prostřednictvím rozhovoru, předčítání, doprovodu na procházku, přípravou kreativních výtvarných technik, gratulací k narozeninám, oslavou tradiční svátků (Vánoce, Velikonoce) apod. Jsou to zkrátka obyčejné věci, které udělají neobyčejnou radost …

Tato činnost dobrovolníkům nabízí:
  • Prostor pro seberealizaci, rozvíjení empatie a komunikační schopnosti;
  • Rozšíření obzorů a životních postojů;
  • Využití volného času smysluplnou službou těm, kteří ji potřebují;
  • Získání zkušeností s cílovou skupinou;
  • Pravidelní supervize a bezplatné školení, besedy s odborníky;
  • Osvědčení potvrzující dobrovolnickou činnost a její hodnocení;
Dobrovolnická činnost nabízí řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat!

Program je akreditován u  Ministerstva vnitra ČR.

Dobrovolnické programy jsou finančně podpořeny MV ČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, MÚ JIČÍN a z Tříkrálové sbírky.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429