Oblastní charita Jičín hledá dobrovolníky pro program N80

Název dobrovolnického programu N80  vychází ze slova "Nemocnice"  a číslovku dodala vitální 80ti letá dáma, která se jako první přihlásila do projektu se zájmem předčítat dětem pohádky. Vyjádřeno jejími slovy: "Už mne nebaví být v důchodu a konečně chci začít něco dělat".

Hlavním cílem dobrovolnického programu je zajistit pacientům všestrannou komplexní péči a zpříjemnit nelehké období v procesu uzdravování. Ač by zdravotnický personál chtěl, nezbývá už jim kapacita na povídání a vyslechnutí pacientů. V tento moment nastupují dobrovolnici, kteří jsou od běžných návštěv rozeznatelní jmenovkou charity s nápisem "dobrovolník". 

Dobrovolníci zpříjemňují pobyt v nemocnici a krátí dlouhé chvíle pacientům prostřednictvím:
 • povídaní;
 • naslouchání;
 • předčítání;
 • hraní společenských her;
 • pouštění krátkých humoristických videí;
 • zpívání; ...
Tato činnost dobrovolníkům nabízí:
 • získání praktických zkušeností s pacienty;
 • osvědčení potvrzující dobrovolnickou činnost a její hodnocení;
 • prostor pro seberealizaci, rozšíření obzoru, příležitosti rozvíjet komunikační a tvůrčí schopnosti;
 • využití volného času pomocí druhým;
 • možnost být nositelem hodnot a životních zkušeností;
 • pravidelné supervize a bezplatné školení, besedy s odborníky;
 • příležitost poznat nemocniční prostředí; ...

Dobrovolnická činnost nabízí řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat!

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Dobrovolnické programy jsou finančně podpořeny MV ČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, MÚ JIČÍN a z Tříkrálové sbírky.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429