Tříkrálová koleda 2018

Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i začátkem roku 2018, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.


Na co vybíráme v roce 2018?

Koledování proběhne na Jičínsku, Novopacku, Hořicku a v Lomnici nad Popelkou ve dnech 5. - 7. ledna 2018. 

Nejvíce koledníků vyjde do ulic v sobotu 6. ledna 2018.


Chcete koledovat s námi?

 Vyplńte prosíme tento formulář pro koledníky.

Rychlé informace na telefonech:

733 741 692 - Šárka Barešová, koordinátorka sbírky

605 521 429 - David Rejlek, ředitel


Smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz.

Je také o osobním kontaktu s lidmi. Je to o tom, že k Vám přijdou lidé a popřejí Vám hezký Nový rok. „….štěstí, zdraví vinšujeme Vám…“ se zpívá v tříkrálové koledě. A věřte, že když to koledníci zpívají, myslí to doopravdy.

A tak, až k Vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. Nežebrají. Dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku a nabízí Vám obyčejné lidské setkání.

Kde budeme koledovat?

Koledování proběhne v Jičíně, Nové Pace, Staré Pace, Lomnici nad Popelkou,  Úbislavicích, Dřevěnicích, Železnici, Bradlecké Lhotě, Nadslavi, Holíně, Ostružně,  Radimi, Dřevěnicích, Libáni, Kopidlně, Hořicích, Vysokém Veselí a Lázních Bělohradu. Koledníci mohou zavítat i do okolních vesnic. Děkujeme Vám všem, každá koruna pomáhá.

Falešní koledníci - prosíme, volejte ihned policii.

Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se Vám musí prokázat platnou průkazkou – pověření ředitele Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být zapečetěná obecním (městským) úřadem a opatřená logem charity.

Pokud tomu tak není, prosíme volejte ihned městskou, nebo státní policii.

Pokud potkáte koledníky v hospodě, jde téměř jistě o koledníky falešné!!!

 

 

 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429