Dobrovolník pro činnost s jedním dítětem - program Pět P

Zařízení: Centrum SASanka
Místo výkonu: Jičín nebo Nová Paka
Typ vztahu: Dobrovolník
Nástup: Po domluvě
Výběrové řízení: Ne
Kontaktní osoba: Šárka Barešová

Oblastní charita Jičín hledá dobrovolníky pro program Pět P

Celosvětově rozšířený projekt Big Brothers Big Sisters s českým názvem program Pět P funguje na principu kamarádského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a všeho, co k tomu patří: Přátelství, Pomoc, Podpora, Péče, Prevence. Dítě, které má život složitější než jeho vrstevníci, se prostřednictvím dobrovolníka setkává s novým pohledem na životní hodnoty, sdílí společné zájmy a zažívá něco zajímavého. Program Pět P se zaměřuje na školáky od 6 do 15 let s různými problémy. Jedná se o děti například z neúplných rodin potýkající se s existenčními problémy, o cizince, děti se zdravotním omezením nebo s poruchami chování a učení, ohrožené šikanou, bez kamarádů, vychovávané pouze prarodiči, v pěstounské nebo jiné formě náhradní péče, které potřebují individuální pozornost. Dvojice společně tráví volný čas povídáním, sportem, výlety, výtvarnou činností a rozšiřováním obzorů o nové zážitky. Bližší informace najdete zde., na facebooku: Centrum SASanka Dobrovolnictví Jičín.

Pro vstup do programu je nutné absolvovat  školení  v termínu  4. - 5. 9. 2013

Tato činnost dobrovolníkům nabízí:
  • Certifikát o absolvovaném školení programu Pět P 4 - 5. 9. 2013 (14 hodin);
  • Získání praktických zkušeností pro práci s dětmi a potvrzení pro budoucí vysokoškolské vzdělání, zahraniční stáže nebo budoucího zaměstnavatele;
  • Prostor pro seberealizaci, rozšíření obzoru a komunikačních dovedností;
  • Pravidelné supervize a bezplatné školení, besedy s odborníky;
  • Vhodné využití času pomocí druhým;
  • Možnost být vzorem, nositelem hodnot a životních zkušeností,
  • Průběžné nebo závěrečné potvrzení o účasti v programu a hodnocení,
  • Možnost účastnit se i jednorázových aktivit nebo táborů.
Dobrovolnická činnost nabízí řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat!
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429