Nízkoprahový klub Exit

Na Jihu 553, Jičín, 506 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí
  • Tel.: 731 646 979, 731 604 657
 
Oblastní charita Jičín

Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonom / účetní Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí Mgr. Alena Funková - zástupkyně vedoucí NZDM/sociální pracovnice Bc. Pavlína Pokorná - pracovnice v sociálních službách Bc. Zuzana Mühlová - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429