Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi - Semilsko

Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, 512 51 Vedoucí zařízení: Bc. Anna Hylmarová - vedoucí / pracovnice v sociálních službách

Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Bc. Anna Hylmarová - vedoucí / pracovnice v sociálních službách Bc. Vlasta Křížová - sociální pracovnice Mgr. Veronika Sofie Pokorná - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429