Dobrovolnictví


  • Tel.: 733 741 692
 
ul. Vrchlického 824, Jičín, 506 01

Způsob poskytování: Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována v ul. Vrchlického 824, Jičín.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - účetní Šárka Barešová - koordinátorka dobrovolníků
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429