Adresář Charity ČR

Marie Matoušková

ekonomický pracovník
Tel: 353 434 211, 731 433 034    88EsVWc7ahHC1~l7VX~mYZhaa8xFO1p
Farní charita Karlovy Vary

Mgr. Adéla Štupáková

vedoucí oddělení 1 Domu pokojného stáří
Tel: 733 676 607    W_rvRWilbinu5f56LTprRb~lW~zhTj
Charita Frýdek-Místek

Oddělení A - hospic, 1. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 473   
Oblastní charita Rajhrad

Oddělení B - hospic, 2. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 472   
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Simona Abrahámová, DiS

sociální pracovnice Domova pro matky s dětmi
Tel: 495 221 810    %bzy4Z27XknrR_enW7c-T65j4mnr1W7r
Oblastní charita Hradec Králové

Soňa Abrahamová

Asistentka ředitele, Koordinátor projektů
Tel: 733 741 352    W9EkYZcgc8m%C1.7~bGkM%haXknwO1p
Farní charita Příbram

Andrea Absolonová

osobní asistentka
Charita Hranice

Lucia Ácsová

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 807 463    %8FjGK7%WkvDRbemZgvmVW7r
Farní charita Roudnice nad Labem

Mgr. Karel Adámek

koordinátor dobrovolníků, pastorační asistent
Tel: 577 132 355, 737 012 235    68Eo2W5-WfruQOQdbanm5f~905prRb~lW5pJ
Charita Svaté rodiny Luhačovice

Mgr. Irena Adamenková

sociální pracovnice
Tel: 224 813 418   
Arcidiecézní charita Praha

Mgr. Adéla Adámková

vedoucí střediska Khamoro
Tel: 739 249 223    W_rvRW5-Wfxy.Z4WHhyy3~k9T-uk87j7T-M
Charita Olomouc

Mgr. Markéta Adámková

vedoucí zařízení
Tel: 599 527 590, 731 534 002    YaBhY~ih4-BFRWfg~8qxRYUSYanBZd54Ys
Charita Ostrava
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429