Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Zuzana Mühlová

sociální pracovnice
Tel: 731 604 657    0qvDQOQ938Es-Z%aYbAhTj
Oblastní charita Jičín

Barbora Černá, Dis.

pracovnice v sociálních službách
Tel: 730 806 186    %8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g
Oblastní charita Jičín

Kateřina Venclů

pracovnice v sociálních službách
Tel: 733 741 051    c.Am2e4WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Bc. Nikola Kulichová

sociální pracovnice
Tel: 739 394 317    _huyUZ4WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Bc. Pavlína Pokorná

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 604 657    0qvDQOQ938Es-Z%aYbAhTj
Oblastní charita Jičín

Helena Křížová

pečovatelka
Tel: 731 603 030   
Oblastní charita Jičín

Bc. Vlasta Křížová

sociální pracovnice
Tel: 730 543 723    6kvJ5f56LTprRb~lWcvmZ.29g
Oblastní charita Jičín

Bc. Anna Hylmarová

vedoucí / pracovnice v sociálních službách
Tel: 735 747 407   
Oblastní charita Jičín

Petra Kmínková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 736 511 556   
Oblastní charita Jičín
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jitka Chalupníková, email:

vedouci.sasanka@charitajicin.cz

T: 605 521429