Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Oblastní charita Jičín
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-712/1996

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupce:

ředitel  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

T: 605 521429