Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Oblastní charita Jičín

Adresář Charity ČR

Centrum Korálek

Poskytované služby:
Na Jihu 553, Jičín, 506 01

Dobrovolnické centrum

Poskytované služby:
Vrchlického 824, Jičín, 506 01

Nízkoprahový klub Exit

Poskytované služby:
Na Jihu 553, Jičín, 506 01

Nízkoprahový klub PoHoDa

Poskytované služby:
Janderova 808, Hořice, 508 01
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-712/1996

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupce:

ředitel  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

T: 605 521429