Jak správně zacházet s medem?

Jak med správně skladovat?
  • Nejdůležitější podmínkou pro dlouhodobé skladování medu je správná teplota. Všechny biochemické reakce probíhají tím pomaleji, čím je teplota nižší. Při teplotě skladování pod 12 °C kvalita medu nevybočí z normy ani za několik let. Skladování medu při teplotách pod bodem mrazu jeho kvalitu nepoškodí. Máme-li med v mrazničce, zpomalíme tím jeho krystalizaci.
  • Ovšem med, který průběžně spotřebováváme, můžeme skladovat i při pokojové teplotě. Mnohem lépe se roztírá :-) Horní vrstva medu do sebe „vsakuje“ vzdušnou vlhkost, tím se v ní zvyšuje obsah vody, snižuje poměr cukru a tedy narušuje její konzervace a mohla by začít kvasit (teplota 10-25°C je pro kvašení příznivá). Pokud však tuto horní vrstvu průběžně ujídáme, med vydrží i při pokojové teplotě.
  • Med skladujte v menších obalech, protože menší sklenice se ztuhlým medem můžete ztekucovat postupně. Máte-li však med např. v pětikilovém balení, musíme rozehřát celou sklenici najednou, ale asi ji nestačíte spotřebovat, než med opět ztuhne. Opakované rozehřívání medu nesvědčí.
  • Med je, díky vysokému obsahu cukrů, hygroskopický. To znamená, že nasává vlhkost a  pachy z okolí, kde je uskladněn. Proto med skladujte v uzavřené, ideálně skleněné či plastové nádobě  a v tmavé a především suché místnosti bez jakéhokoliv zápachu.

Jak rozpustit tuhý med?

  • Sklenici medu ponořte do teplé vodní lázně, teplota vody NESMÍ přesáhnout 45°C, protože vyšší teploty účinné látky medu ničí.
  • Med NIKDY nerozpouštějte v mikrovlnce!!!
Kdy dávat med do čaje?
  • Nejlepší je moment, kdy je čaj tak teplý, že se dá už pít. Při vyšší teplotě hrozí znehodnocení medu!! 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429