PRONÁJEM

ELEKTRICKÉHO VAŘÁKU NA VOSK


 

Cena:             první den…………..       200 kč

                       dva dny……………..      300 kč

                       tři dny……………….      400 kč

                       čtyři dny………….         500 kč (maximální doba výpůjčky)

Pozn.: účtuje se každý započatý den i v případě vrácení přístroje ráno! 

Výkon/napájení:                          4000 W / 220-230 V

Počet rámků:                               najednou vytavíte 22 rámků všech velikostí

Doba tavení:                                cca 30 minut

Telefon:                                        605 521 429

Vařák je k vyzvednutí v Železnici, ul. Za Hřištěm 436, nebo po domluvě v Jičíně, ul. Vrchlického 823.

 

Čisté dílo – zdravé včely – spokojený včelař!!!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429