Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Poskytovatelé domácí zdravotní péče se otevřeným dopisem obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a vyzývají jej k aktivní podpoře domácí péče, které vlivem dlouhodobého podfinancování hrozí kolaps. Ministr slíbil podporu již před rokem. Na nedávnou žádost o schůzku reagoval zamítavě. Konkrétních kroků se tak sestřičky dosud nedočkaly.

Výsledky Sbírky potravin

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo v sobotu 18. května, se podařilo vybrat v České republice celkem 235 tun zboží.

Sbírka potravin

Znáte sbírku potravin? Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Tento rok se koná v sobotu 18. května 2019 od 8 do 18 hodin v celé České republice a tedy i u nás v Jičíně, konkrétně v obchodním řetězci Tesco v Hradecké ulici.

S Exitem vplouváme do jarního období

Únorové období proběhlo ve znamení lásky, rodičovství a mateřství. V Exitu jsme začali povídáním na téma Valentýn a hodnoty vztahů. Nechyběla ale ani prevence a povídání o bezpečném sexu a vážné téma o rodičovství a mateřství, které jsme dlouho s klienty probírali, a společně diskutovali o vzájemných poznatcích. Svoje znalosti a postřehy jsme si vyzkoušeli v kvízu, ve hrách Člověče nezlob se, srdíčkované a spojovačce. Naši tvořivost jsme projevili ve výrobě Valentýnky pro zamilované a Valentýnském pudingu, na kterém jsme si společně pochutnali. Měsíc únor, jsme na závěr pro odpočinutí od každodenních starostí, zakončili společným uspořádáním diskotéky, kterou jsme si všichni společně užili, a mohli se odreagovat.

Leden, únor a březen v PoHoDě

Nový rok pro nás začal zamyšlením o budoucnosti. Naším první měsíčním tématem bylo studium. Klienti tak dostali potřebné informace o možném studiu a směrech, kterými by se mohli vydat. Dalším naším tématem, kterým jsme se zabývali, byly záchranné složky a jejich práce. Klienti tak získali větší povědomí o jejich práci. V březnu jsme zvolili téma dospívání, které je teď u našich klientů velmi aktuální, a proto jsme se něj rozhodli udělat měsíční téma, aby klienti věděli

Ohlédnutí za velikonočním setkáním

17. dubna uspořádala Oblastní charita Jičín již tradiční velikonoční setkání zaměstnanců. Jedním z důležitých bodů programu bylo představení novinek, které se od vánočního setkání již podařilo zrealizovat nebo nastartovat. Mezi ty nejdůležitější patří asi zahájení provozu charitní prádelny v Libáni, probíhající práce na zcela novém webu nebo zamýšlená spolupráce mezi SASankou a nízkoprahovými kluby.

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry domácí péče se ve středu 1. května v 11 hodin vypraví před budovu ministerstva zdravotnictví a stromy před ním ovážou červenými mašlemi. Tímto gestem se ve Svátek práce obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a žádají jej o zastání. Opakovaná jednání ukazují, že zdravotní pojišťovny se k této důležité a velmi efektivní části veřejného zdravotnictví, která se nachází ve vleklé krizi, chtějí dál chovat nespravedlivě. Sestry domácí péče jsou od loňského srpna ve stávkové pohotovosti a červené mašle se staly jejím symbolem.

Návštěva sestry Angeliky.

Na konci března jsme v nízkoprahovém klubu Exit v Jičíně přivítali známou českou řeholnici Angeliku Pintířovou. Zaměstnanci Oblastní charity si tak měli možnost vyposlechnout zajímavé povídání o mladých lidech, se kterými se tato boromejka setkává.

DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTNÍ CHARITĚ JIČÍN

Dobrovolnické centrum pod křídly Oblastní charity Jičín funguje již pátým rokem. Za tuto dobu spolupracovalo s více jak třemi sty dobrovolníky z regionů Jičína a Nové Paky.

Vánoce a nový rok v Relaxu

Závěr roku se v Relaxu nesl ve znamení blížících se vánočních svátků. Téma měsíce nazvané „Síla vánočních svátků“ mělo docílit spojení Vánoc se soudržností nejen s rodinou, ale i s ostatními lidmi. Povídali jsme si o chudobě a bezdomovectví, o charitě a sbírkách, o nejrůznějších organizacích jako je UNICEF nebo Červený kříž.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429