Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Preventivní programy v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V Nízkoprahovém klubu PoHoDa jsme se rozhodli zaměřit více na prevenci a každý měsíc se věnovat jednomu tématu. V zařízení tak nově vznikly tématické nástěnky, pravidelně si s klienty povídáme o tématu a snažíme se jim předat co nejvíce informací. Aby to bylo pro klienty více zajímavé a poutavé, doplňujeme povídání různými dokumenty, ukázkami filmů, vědomostními kvízy či tvořením. V měsíci únoru jsme věnovali preventivní program tématu – Alkohol. Měsíc březen zasvětíme tématu – Prevence páchání trestných činů.

Tříkrálová sbírka 2015 dostala nový kabát!

Letošní koledníci vyrazili koledovat do domácností a nemocnice v nových krásných kostýmech. Těchto 22 plášťů nám ušili klienti Stacionáře KAMARÁD Jičín za podpory dobrovolnice, paní Růženky. Děkujeme moc za ochotu a velkou pomoc!!!!!​

TESCO Jičín se zapojilo do Tříkrálové sbírky

Děkujeme supermarketu TESCO Jičín za potravinový dar v hodnotě 1314,40 Kč. Tyto darované potraviny byly použity na občerstvení koledníků Tříkrálové sbírky 2015.

Tříkrálové koruny

V průběhu Tříkrálové sbírky 2015 naše koledníky zastihl déšť, sníh, vítr i slunce. Koledníci statečně vše zvládli, koruny na jejich hlavách vydržely. Tento materiál, ze kterého jsme koruny vyrobili, nám zdarma poskytla firma JEKA interiér Jičín, p. Kyselo.

Děkujeme za dar!​

Tříkrálová sbírka 2015 ve Vysokém Veselí

Na Tříkrálovou sbírku jsme ve Vysokém Veselí opět vybrali o něco více než rok předešlý. Letos se vybralo 7822 Kč. Děkujeme dárcům, kteří přispěli a i těm, kteří přispět nemohli a odměnili naše koledníky úsměvem. Děkujeme také místní koordinátorce TKS, slečně Lence Šádkové za zajištění sbírky a všem koledníkům, bez kterých by se sbírka nemohla uskutečnit.

Tříkrálová sbírka v Hořicích

Dne 7. 1. 2015 v Hořicích proběhla Tříkrálová sbírka. Do koledování se zapojili studentky 2. a 3. ročníku Sociální činnosti, klienti a pracovnice nízkoprahového klubu PoHoDa. Koledníci se setkávali s kladným přijetím od obyvatel města. Lidé byli návštěvou Tří králů potěšeni. Všem, kteří se na sbírce podíleli, a pomohli nám vybrat částku 8 958 Kč, mockrát děkujeme!

Vánoce s Charitní pečovatelskou službou

Pečovatelská služba ve Vysokém Veselí na Vánoce nezapomněla na své klienty a ve spolupráci se Základní školou Vysoké Veselí, Městským úřadem a Knihovnou připravila nejen pro své klienty malou pozornost.

Volné vstupenky na Tříkrálový koncert

Naši milí Tříkráloví koledníci, kteří jste se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2014 nebo nám pomůžete v roce 2015, právě pro vás jako poděkování jsou určeny volné vstupenky na Tříkrálový koncert dne 4. 1. 2015 vysílaný na ČT1. Neváhejte a hlaste se na: dobrovolnici@charitajicin.cz,Věra Vaníčková - koordinátorka TKS, tel. 733 741692

Vyhrajte kávu s ředitelem Oblastní charity Jičín a koordinátorkou dobrovolníků

Kolik kg potravin se letos vybere při Národní potravinové sbírce v Jičíně?

22. listopadu se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. V minulém roce dobrovolníci a pracovníci Oblastní charty Jičín vybrali v místním marketu Tesco 750 kg potravin. V přepočtu na velikost prodejny to bylo nejvíce v celé ČR.

Kolik kg se vybere letos? Jaký je Váš tip? Hlasujte na našich FB stránkách.

Toho, kdo bude mít nejlepší odhad, zve na dobrou kávu do nové ředitelny David Rejlek a Věra Vaníčková :o)

UPOZORNĚNÍ - Vzdělávání pro pěstouny

Vzdělávání pro pěstouny, které mělo být v sobotu 1.11. se z důvodu nemoci ruší!

Plánované vzdělávání na téma Zvládnutí změny (s časovou dotací 4 vzdělávací hodiny) se přesouvá na středu 5.11., místo plánovaného setkání pěstounů a to od 15 do 18hod v prostorách OCHJ Na Jihu 553, Jičín.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429