Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Domov s pečovatelskou službou v Kopidlně

Dne 3.10.2014 se klienti DPS v Kopidlně při příležitosti odchodu do důchodu, rozloučili s dlouholetou pečovatelkou paní Hanou Purmovou. Zaznělo upřímné poděkování, slyšeli jsme slova uznání a upřímné vinšování pevného zdraví. Hrála živá hudba, ba i na taneček došlo. Takže paní Hano, děkujeme ještě jednou, za vstřícnost, péči a přejeme hodně duševních i fyzických sil.

Bc. Václav Kubánek, vedoucí Charitní pečovatelské služby, tel. 737139089

Pečení a beseda v NZDM Exit v Jičíně

Exiťáci pečou - 17.10.2014 od 15:30 hod. bude mít možnost každý z Exiťáků přinést nějakou dobrotu, kterou sám doma upekl - ať už sladkou nebo slanou. Vítěz si odnese veškeré dobroty.

Beseda na téma "ŠIKANA" s jičínským preventistou panem Tomanem - 23.10.2014 od 15:00 hod. Beseda je přístupná všem ve věku od 9 do 26 let. Beseda je zdarma.

Dobrovolnické centrum má logo

 

Naše Dobrovolnické centrum se může chlubit novým logem. Za logo patří obrovské díky Zuzaně Dohnálkové, studentce SOŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, s.r.o. Hradec Králové. Děkujeme!

Děkujeme, že s námi pomáháte!

Děkujeme dětem, jejich rodičům a celému kolektivu Mateřské školy Máj za účast ve sbírce víček od PET lahví. Výtěžek pomůže Juditce, která je od narození upoutána na lůžko. Spolu s maminkou si Judita převzala dosud nasbíraná víčka přímo v mateřské škole. Děti ji navíc darovaly žabičku pro štěstí. Sbírka pro Juditu probíhá pod záštitou Oblastní charity Jičín. Pomoci můžete i VY - více info na: www.charitajicinpomaha.cz.

HLEDÁMERODIČE.cz

Oblastní charita Jičín se stala partnerem kampaně Hledáme rodiče.cz pro Královéhradecký kraj.

Nízkoprahový klub PoHoDa se připravuje na malování

V týdnu od 23. – 27. 6. jsme v nízkoprahovém klubu PoHoDa začali vše připravovat na malování klubu. Škrábali jsme zdi, tmelili a sádrovali díry, a některé stěny jsme stihli natřít základní barvou. Veškeré práce spojené s přípravou na malování zajišťujeme společně s našimi klienty. Malování klubu bude probíhat od 14. – 25. 7. a opět se do něj zapojíme nejen my, pracovnice, ale i klienti zařízení. Stále nám však chybí pomocník, který by nám pomohl s návrhy designu. V souvislosti s tím hledáme dobrovolníky, kteří by nám s malováním pomohli. A tak, pokud máte v dané termínu čas, a malovat vás baví, určitě se s námi do malování také zapojte.

Děkujeme Depu Miletín

Depo Miletín je parta lidí, zabývající se motorismem a srazy tuningových vozů. O víkendovém srazu v Miletíně se členové rozhodli věnovat částku 2500 Kč na pomoc pro Juditku Kábrtovou, kterou potkal nelehký osud a které v současné době pomáhá Oblastní charita Jičín. Juditka žije s velmi těžkým zdravotním postižením, je trvale upoutána na lůžko a není schopna samostatného pohybu. Děkujeme jménem rodiny Juditky Depu Miletín za jejich ochotu a pomoc! Je krásné, že tito lidé i přes stálou potřebu financí na své koníčky myslí na pomoc druhým.

Beseda s policistkami a pracovníkem přestupkového oddělení

V pondělí  26.  5.  2014  se  v nízkoprahovém  klubu  PoHoDa  konala  beseda  se zástupkyněmi  Policie  ČR    s nprap.  Hanou  Klečalovou, prap.  Andreou  Hladíkovou a pracovníkem  přestupkového  oddělení    s Mgr.  Kamilem  Kašparovským.  Témata  besedy vymysleli  samotní  klienti  zařízení,  kteří  si  chtěli  povídat  o  kyberšikaně,  přestupcích a o následcích takového chování. Během povídání vyplynulo další důležité téma – zneužívání legálních a nelegálních drog, které bylo s klienty také probráno.

Beseda  trvala  1,5  hodiny  a  zúčastnilo  se    17  klientů.  Klienti  měli  o  daná  témata zájem  a  během  výkladu  přicházeli  s řadou  otázek.  Přítomným  klientům  se  beseda  líbila a každý si z ní odnesl důležité informace.

Vstupní seminář k dobrovolnickému programu Pět P

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, být „parťákem“ mladšímu kamarádovi, přijďte na dvoudenní bezplatné školení (Místo: Jičín, Termín: 10. 6. 2014 - 11. 6. 2014). Více info ZDE.

Charitní pečovatelská služba na výletě

Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jičín, uspořádala pro své klienty z Kopidlna, dne 8.5.2014, výlet do Jičína. V restauraci Veselka hráli Novopačtí harmonikáři. Zazněly písničky starší i nové, k poslechu i k tanci. Akce se seniorům velice líbila.

Bc. Václav Kubánek vedoucí Charitní pečovatelské služby

tel. 737139089

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429