Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Pálení čarodějnic v Centru SASanka ve Vysokém Veselí

Akce se konala v pátek 24.4. 2015. Oslavy, hry a pálení čarodějnic jsou pro Centrum SASanka ve Vysokém Veselí již tradiční událostí. Akce se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do našich služeb.

8. přátelské utkání mezi týmy NZDM PoHoDa a týmem Ivana Doležala, místostarosty města Hořice

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na další přátelské utkání v malé kopané mezi týmy Nízkoprahového klubu PoHoDa Hořice a týmem Ivana Doležala, místostarosty města Hořice.
Místo: Fotbalové minihřiště Sportovního zařízení města Hořice (Janderova 2156)
Termín: 23. 4. 2015, 15:00 — 23. 4. 2015, 16:30

Klienti Nízkoprahového klubu PoHoDa získali peníze na nákup vybavení do klubu

Čas od času oslovují pracovníky NZDM PoHoDa studenti škol či kolegové z nízkoprahových služeb s prosbou o vyplnění dotazníku. V únoru se na pracovníky obrátila Ivana Štefková, ředitelka občanského sdružení NEPOSEDA, s prosbou o zapojení se do výzkumu, který byl zaměřen na resilienci klientů NZDM. V Nízkoprahovém klubu PoHoDa se klienti ochotně do výzkumů zapojují a zodpovídají otázky v dotaznících. Proto i tento výzkum nebyl výjimkou. Výzkumu se zúčastnilo 14 klientů.

Polepy oken Charitní pečovatelské služby v Kopidlně

Charitní pečovatelská služba dala nový kabát prostorám v Kopidlně. Snad k nám lépe naleznete cestu. Sociální pracovník Charitní pečovatelské služby pan Hrdlička k tomuto řekl pěknou větu: "Okna hrdě oznamují, tady je Charitní pečovatelská služba, tady se o vás postarají"

Více informací o Charitní pečovatelské službě naleznete zde.

Je tady EXEKUTOR - práva, povinnosti a ochrana

S dluhy a exekucemi se dnes potýká mnoho rodin i jednotlivců. Nejde před nimi utéct. Je potřeba je aktivně řešit. A proto je dobré mít informace.
Místo: Jičín
Termín: 15. 4. 2015, 17:00 — 15. 4. 2015, 19:00

Velikonoční setkání Charitní pečovatelské služby Kopidlno

Dne 3.4. 2015 se sešli nejen senioři v prostorách CHPS Kopidlno, aby oslavili příchod jara. Hrála živá hudba, zpívalo se a našlo se i něco dobrého na zub.

Muzikálový koncert na počest 10. narozenin

V sobotu 28. března 2015 od 15.00 hod. se v prostorách Nízkoprahového klubu Exit uskutečnil Muzikálový koncert na počest 10. narozenin divadelního spolku „Teenager“, který je složený z klientů tohoto klubu.

Zhodnocení preventivního programu na téma „Alkohol a kouření“

Pracovníci Nízkoprahového klubu Exit v Jičíně se pustili do hodnocení proběhlého dvouměsíčního preventivního programu na téma „Alkohol a kouření“, jehož cílem bylo, aby klienti dostali co nejvíce informací k danému tématu, naučili se bez studu a strachu odmítnout, když jim někdo nabízí, co nechtějí a uměli si spočítat, na kolik by je daná zábava přišla.

Soud a beseda v Nízkoprahovém klubu PoHoDa

V pondělí 30. 3. 2015 si klienti nízkoprahového klubu mohli vyzkoušet, jak probíhá soudní řízení. V úterý 31. 3. 2015 se v klubu uskutečnila beseda na téma: Trestní odpovědnost mladistvých.

Předávání velikonočních dárečků klientům Charitní pečovatelské služby ve Vysokém Veselí

Ve Vysokém Veselí proběhlo již tradiční předávání malých pozorností a přání klientům Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Jičín. Tato akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem Vysoké Veselí, místní knihovnou a Základní a mateřskou školou Vysoké Veselí. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali rozdávat radost v tyto požehnané svátky. Veselé Velikonoce!

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429