Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Nová podoba nízkoprahového klubu PoHoDa

Poslední týden v červnu jsme se v Nízkoprahovém klubu PoHoDa v Hořicích pustili do příprav na malování prostor klubu. S veškerými pracemi nám pomáhali klienti našeho zařízení. Společně jsme škrábali zdi, sádrovali a tmelili díry a nakonec jsme všechny stěny přetřeli na bílo.

V červenci jsme se již pustili do samotného malování.

Charitní pouť v Neratově

Srpnová diecézní pouť k 350. výročí královéhradecké diecéze se uskuteční v sobotu 16. 8. v rámci Neratovských poutních slavností. Slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebruje biskup J. E. Mons. Jan Vokál a indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore, kteří také předají ocenění charitním zaměstnancům za jejich obětavou práci pro druhé. Poutníci se mohou těšit na tradiční Běh naděje, koncerty, divadlo, besedu o Adopci na dálku, jarmark řemesel a výrobků z dílen, výstavu fotografií a příběhů, ukázky pomůcek a další program pro celou rodinu.

HLEDÁMERODIČE.cz

Oblastní charita Jičín se stala partnerem kampaně Hledáme rodiče.cz pro Královéhradecký kraj.

Výlet do (IQ) Lunaparku

Pro přihlášené rodiny jsme naplánovaly výlet do IQparku. IQpark je atrakce, která zpříjemňuje a přibližuje poznávání vědy. V science centru IQpark jsou k vidění labyrinty, hry a hlavolamy, všichni se mohou zapojit do experimentů či vodních hrátek.

Výlet na Kákovice

Dne 16. 7. 2014 se vydalo Centrum SASanka ve Vysokém Veselí se svými klienty na pěší túru na Kákovice. Výletu se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra.

Charita vyhlásila sbírku pro rodiny padlých výsadkářů z Afghánistánu

Z podnětu druhů ve zbrani pěti  padlých výsadkářů vyhlásila Charita ČR veřejnou sbírku na pomoc příbuzným těchto statečných mužů. Sbírka je zamýšlena jako výraz ocenění jejich práce a principů svobody a demokracie, které na misi v zahraniční hájili.

Přespání na Kumburku

Koordinátorka dobrovolníků Věra Vaníčková a ředitel Oblastní charity Jičín připravili pro členy programu Pět P vzácný a moc pěkný program. Děti přihlášené do programu a jejich starší parťáci přespali na hradě Kumburk. Jak se jim tam líbilo se snažila přiblížit ve svém článku jedna z dobrovolnic.

Pochod do Jinolic jako zakončení školního roku-NZDM EXIT

Nízkoprahový klub Exit se rozhodl zakončit školní rok trochu netradičně, a proto pro děti připravil pochod do Jinolic za koupáním.

Nízkoprahový klub PoHoDa se připravuje na malování

V týdnu od 23. – 27. 6. jsme v nízkoprahovém klubu PoHoDa začali vše připravovat na malování klubu. Škrábali jsme zdi, tmelili a sádrovali díry, a některé stěny jsme stihli natřít základní barvou. Veškeré práce spojené s přípravou na malování zajišťujeme společně s našimi klienty. Malování klubu bude probíhat od 14. – 25. 7. a opět se do něj zapojíme nejen my, pracovnice, ale i klienti zařízení. Stále nám však chybí pomocník, který by nám pomohl s návrhy designu. V souvislosti s tím hledáme dobrovolníky, kteří by nám s malováním pomohli. A tak, pokud máte v dané termínu čas, a malovat vás baví, určitě se s námi do malování také zapojte.

Sportovní den k ukončení školního roku v Centru SASanka Vysoké Veselí

Dne 27. 6. 2014 se konal sportovní den. Akce byla připravená jak pro variantu her venku, tak pro případ nepříznivého počasí uvnitř. Akce se mohly zúčastnit celé rodiny zapojené do služeb Centra SASanka. Samotné soutěžení bylo připraveno spíše pro děti, ale zapojení dospělých bylo vítáno.

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429