Výsledky Sbírky potravin

Výsledky Sbírky potravin

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo v sobotu 18. května, se podařilo vybrat v České republice celkem 235 tun zboží.

Sbírka potravin

Sbírka potravin květen 2019

Znáte sbírku potravin? Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Tento rok se koná v sobotu 18. května 2019 od 8 do 18 hodin v celé České republice a tedy i u nás v Jičíně, konkrétně v obchodním řetězci Tesco v Hradecké ulici.

S Exitem vplouváme do jarního období

S Exitem vplouváme do jarního období

Únorové období proběhlo ve znamení lásky, rodičovství a mateřství. V Exitu jsme začali povídáním na téma Valentýn a hodnoty vztahů. Nechyběla ale ani prevence a povídání o bezpečném sexu a vážné téma o rodičovství a mateřství, které jsme dlouho s klienty probírali, a společně diskutovali o vzájemných poznatcích. Svoje znalosti a postřehy jsme si vyzkoušeli v kvízu, ve hrách Člověče nezlob se, srdíčkované a spojovačce. Naši tvořivost jsme projevili ve výrobě Valentýnky pro zamilované a Valentýnském pudingu, na kterém jsme si společně pochutnali. Měsíc únor, jsme na závěr pro odpočinutí od každodenních starostí, zakončili společným uspořádáním diskotéky, kterou jsme si všichni společně užili, a mohli se odreagovat.

Leden, únor a březen v PoHoDě

Leden, únor a březen v PoHoDě

Nový rok pro nás začal zamyšlením o budoucnosti. Naším první měsíčním tématem bylo studium. Klienti tak dostali potřebné informace o možném studiu a směrech, kterými by se mohli vydat. Dalším naším tématem, kterým jsme se zabývali, byly záchranné složky a jejich práce. Klienti tak získali větší povědomí o jejich práci. V březnu jsme zvolili téma dospívání, které je teď u našich klientů velmi aktuální, a proto jsme se něj rozhodli udělat měsíční téma, aby klienti věděli

Ohlédnutí za velikonočním setkáním

Ohlédnutí za velikonočním setkáním

17. dubna uspořádala Oblastní charita Jičín již tradiční velikonoční setkání zaměstnanců. Jedním z důležitých bodů programu bylo představení novinek, které se od vánočního setkání již podařilo zrealizovat nebo nastartovat. Mezi ty nejdůležitější patří asi zahájení provozu charitní prádelny v Libáni, probíhající práce na zcela novém webu nebo zamýšlená spolupráce mezi SASankou a nízkoprahovými kluby.

Návštěva sestry Angeliky.

Návštěva sestry Angeliky.

Na konci března jsme v nízkoprahovém klubu Exit v Jičíně přivítali známou českou řeholnici Angeliku Pintířovou. Zaměstnanci Oblastní charity si tak měli možnost vyposlechnout zajímavé povídání o mladých lidech, se kterými se tato boromejka setkává.

DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTNÍ CHARITĚ JIČÍN

DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTNÍ CHARITĚ JIČÍN

Dobrovolnické centrum pod křídly Oblastní charity Jičín funguje již pátým rokem. Za tuto dobu spolupracovalo s více jak třemi sty dobrovolníky z regionů Jičína a Nové Paky.

Vánoce a nový rok v Relaxu

Vánoce a nový rok v Relaxu

Závěr roku se v Relaxu nesl ve znamení blížících se vánočních svátků. Téma měsíce nazvané „Síla vánočních svátků“ mělo docílit spojení Vánoc se soudržností nejen s rodinou, ale i s ostatními lidmi. Povídali jsme si o chudobě a bezdomovectví, o charitě a sbírkách, o nejrůznějších organizacích jako je UNICEF nebo Červený kříž.

Konec starého roku a začátek nového roku v Exitu

Konec starého roku a začátek nového roku v Exitu

V listopadu jsme se v Exitu věnovali internetu a sociálním sítím. V prosinci jsme se rozhodli, že je v Exitu ze svátků nezblázníme a věnovali jsme se různými volnočasových aktivitám a dokonce jsme měli v klubu i besedu na téma návykové látky. V lednu jsme vykročili do nového roku s tématem zimních sportů.

Zdravě do nového roku

Zdravě do nového roku

Poslední tři měsíce v roce 2018 jsme se zaměřili na recyklaci a ochranu přírody, zdraví a prevenci a v neposlední řadě na Vánoce a tradice, které jsme se pokusili pojmout trošku netradičně.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429