Aktivní PoHoDáři

Aktivní PoHoDáři

Červen se pro nás stal měsícem sportu a různých volnočasových aktivit. Cílem měsíce bylo seznámit klienty s co nejvíce aktivitami, kterým se mohou během letních prázdnin věnovat.

Měsíc jsme zahájili narozeninovou oslavou klubu, kdy naše PoHoDa oslavila již 9. narozeniny svého fungování. Celý klub se tak na tento den ponořil do atmosféry oslavy. Nechyběly nafukovací balónky, ani dort a zábavné hry. Všichni jsme si oslavu užili a dobře se při ní pobavili.

První červnový týden jsme v klubu vyráběli tzv. „bambulíny“, které se staly doplňky našich klíčenek či batohů nebo také vyzdobily náš klub. Příjemným zpestřením se tento týden stala beseda o Skotsku, kterou si pro naše klienty připravili dobrovolníci klubu. Kromě prezentace fotek nám také vyprávěli o svém pobytu v této zemi. Nechybělo ani pravidelné skupinové povídání, během kterého jsme se věnovali pravidlům fotbalu. Jak pozorně klienti při povídání naslouchali, jsme si ověřili následující den při jeho hraní.

Druhý týden jsme si v klubu vyrobili vlajky klubu a třásně pro roztleskávačky, aby i ti, kteří neradi sportují, mohli alespoň naše sportovce podpořit svým fanděním. Protože nám tento týden počasí přálo, byli jsme si opakovaně zahrát fotbal. Při jednom z našich tréninků nás také navštívil pan Ivan Doležal, místostarosta města Hořice, který motivoval naše klienty ve hraní, a chválil je za elán, který do hry dávají.

Začátek třetího červnového týdne jsme si zpříjemnili pečením bábovek. Klienti si pod vedením pracovnic připravili těsto, které také nalili do připravených forem. Po upečení jsme je společně snědli a skvěle si na nich pochutnali. I tento týden jsme trávili hodně času venku. Tentokrát jsme se tam snažili zabavit hrami „Na babu“ či „Hoří, přihořívá“.

Poslední týden jsme započali výrobou z hmoty FIMO. Každý si mohl vymodelovat to, co chtěl. Objevili se tak nejen zvířátka, ale také ovoce či srdce. Ani tento týden jsme neopomněli venkovní aktivity a věnovali se nejen hře „Na babu“, ale také třeba vybíjené. O skupinovém povídání jsme se společně bavili o pravidlech basketbalu a také si je vyzkoušeli při basketbalovém turnaji.

Měsíc červen jsme si užili a těšíme se na společně strávené prázdniny.

Tým NZDM PoHoDa

stažený soubor (1)stažený soubor (2)stažený soubor (3)stažený soubor

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429