Březen v Relaxu v netradičně tradičním duchu

Březen v Relaxu v netradičně tradičním duchu

Měsíc březen má většina z nás jistě spojený s příchodem jara a jeho největšími oslavami – Velikonocemi. Protože se ale na jaře slaví i spousta jiných věcí, rozhodli jsme se, že se o jarních tradicích dozvíme více. Kromě toho jsme naši pozornost věnovali i jarním prázdninám – zejména tomu, jak naložit s volným časem, který díky nim klienti získali.

Hned na začátku měsíce jsme se věnovali tomu, co všechno lze dělat o jarních prázdninách. S klienty jsme probrali všechny možnosti, které v Nové Pace mají a kromě toho také to, že náš klub je během prázdnin normálně otevřený. Protože někteří z nás plánovali strávit nějaký čas na horách, pověděli jsme si, jak se máme chránit před mrazy a jak se chovat na lyžařských sjezdovkách.  

Po prázdninách jsme se už všichni těšili na jaro, a proto jsme se chtěli dozvědět něco více o jeho tradicích. Povídali jsme si například o jarní rovnodennosti, změně času, mezinárodním dni žen, Velikonocích u nás a v zahraničí. Naše klienty tato povídání zaujala a rádi se zapojovali se svými připomínkami nejen ohledně měsíčního tématu, ale přidávali i své osobní zkušenosti s trávením Velikonoc v různých částech naší republiky.

Abychom na jaro připravili i náš klub, rozhodli jsme se, že si vyrobíme nějakou tematickou výzdobu. Klienti se do toho pustili s velkým zaujetím - na oknech klubu se zazelenaly květiny, objevila se tam kuřátka, velikonoční zajíčci a další jarní motivy. To vše jsme nakreslili barvami na sklo. Aby nezůstalo jenom u malování, vyrobili jsme travní trollíky – díky tomu jsme se naučili, jak správně zasít travní semeno. A protože bez občerstvení by to nebyly ty pravé Velikonoce, naučili jsme se v klubu připravit bramboráky a upéct pravého velikonočního beránka. Na obojím jsme si pak společně všichni pochutnali.

Během celého měsíce si naši klienti užili kromě jiného i spoustu zábavy – procvičili si své kreativní schopnosti díky malování známých písniček na flipchart, vyzkoušeli si, jaké to je nadabovat film, poměřili své síly v rámci úkolové pětiminutovky a zazávodili si při soutěži stužkové dostihy. Měsíc březen jsme zakončili anglickými Velikonocemi – klienti po klubu hledali poschovávaná vajíčka, za jejichž nalezení získali sladkou odměnu.

Pracovní tým NZDM Relax

28701245_2015308482123409_3497862062252883_o29060254_2028146934172897_3310945374462879770_o29216767_2021689238152000_7541668456710537216_o29425624_2024135877907336_75778955566645248_o

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429