Dobrovolnictví nejen v Jičíně!

V Oblastní charitě Jičín působí Dobrovolnické centrum již od roku 2013, kdy nechala u Ministerstva vnitra akreditovat tři dobrovolnické programy. Nyní je akreditováno pět dlouhodobých dobrovolnických programů a jeden krátkodobý...

 

  • VELKÝ KAMARÁD – program je založen na kamarádském vztahu dobrovolníka staršího 18 let a dítěte (6-15let), které se nachází v obtížné životní situaci a společně tráví volný čas.
  • KAMARÁD PRO SKUPINU – dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových a školských zařízeních.
  • DOBRO V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb – seniorům, osobám s tělesným či duševním onemocněním.
  • BABIČKA-DĚDEČEK – program je určen dobrovolníkům starším 50 let - ti pomáhají rodinám s dětmi nejen s hlídáním, doučováním, doprovázením ze školky, školy, kroužku, ale jsou i jakou si podporou a pomocí rodičům, kterým schází vlastní maminka (babička) nebo tatínek (dědeček).
  • DOBRO V NEMOCNICI – dobrovolník, který dochází do zdravotnických zařízení a svoji návštěvou, povídáním, hraním stolních her, četbou vnáší naději, potěšení a radost do tváří pacientů.

Dobrovolnické centrum, které k dnešnímu datu čítá celkem 32 aktivních dobrovolníků působících nejen v Jičíně a okolí. Svoji záslužnou činnost vykonávají i v Nové Pace, Hořicích, Vysokém Veselí a Kopidlně.

Od února letošního roku, se dobrovolnická činnost rozšířila i do oblasti Bydžovska, kde byla podepsána smlouva o spolupráci s přijímající organizací: Domov sociálních služeb v obci Skřivany. Z této oblasti je dále v jednání spolupráce s Ústavem sociální péče pro mentálně postiženou mládež v Chotělicích. Dobrovolnické centrum, spolupracuje s více než 10 organizacemi Královéhradeckého kraje, včetně školských a nemocničních zařízeních.

Dobrovolníci s sebou do spolupracujících organizací přináší přátelství, harmonii, pozitivní energii pro lidskou duši, lidský zájem a kontakt. Svojí přítomností, zájmem a věnovaným časem se podílí na zlepšování kvality života mnoha klientů.

Pokud se chcete stát i Vy dobrovolníkem kontaktujte nás: dobrovolnici@charitajicin.cz, 733 741 692, www.jicin.charita.cz, facebook: Dobrovolnictví – Jičín.

 

Bc. Šárka Barešová

Koordinátorka dobrovolníků

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429