Doprava rychle, snadně, zábavně a bezpečně

Doprava rychle, snadně, zábavně a bezpečně

Pro měsíc březen jsme si jako preventivní téma vybrali dopravu, kde jsme se především zaměřili na znalost dopravních situací a značek a také na schopnost umět poskytnout první pomoc. Zvláštní program byl připravený na jarní prázdniny.

Měsíc březen jsme zahájili čtvrtečním povídáním na téma úvod do dopravy, kde jsme se naučily pravidla pro pohyb na silnici, a procvičili si dopravní značky. Jako první soutěž v tomto měsíci jsme se rozhodli uspořádat víceboj, kde byly zařazeny disciplíny, které souvisely se spoluprací, výdrží a správným rozhodováváním.

Další týden měli klienti jarní prázdniny, tak si dopřáli oddechový program, kde nesmělo chybět nějaké to tvoření, a tak jsme si vytvářeli různé masky, jako například Batman, Kapitán Amerika a další hrdinové. Také jsme si během tvoření vyprávěli příběhy a situace, kdy se lidé mohou schovávat pod maskami nebo make-upem. Na další den byl naplánovaný filmový program, ke kterému neodmyslitelně patří popcorn, aby měl každý svou porci jen pro sebe, tak s klienti vyrobili kelímky jako v kině. Na čtvrtek jsme měli naplánovaný výlet a návštěvu klubu Exit, ale kvůli nedostatku účastníků se tento výlet odložil. Klienty to mrzelo, tak jsme si to vynahradili volným programem. Jelikož stěna u fotbálku už nesla opravdu mnoho malůvek, rozhodli jsme se jí přemalovat. Protože se nebojíme práce, vrhli jsme se do škrábání a opětovného natření stěny, která se na závěr pomalovala siluetami různých sportovců. Musíme uznat, že se nám to povedlo, i když to byla pořádná dřina a dost jsme se zapotili.

Dalším tématem na povídání byly pokyny policistů, které můžeme například vidět na komunikacích v případě, že se stala nějaká nehoda a je potřeba, aby někdo řídil provoz. Využili jsme různá videa a ukázky, které nám to správně a konkrétně objasnili. Teď už se nikdo z nás nemusí obávat, že by nevěděl, co dělat, když spatří policistu ukazující směr. Měsíc jsme si oživili televizní soutěží „Co na to Češi?“, kde nám rozhodně nechyběli moderátoři, zvonky na přihlašování a dva skvělé týmy, které se snažily uhádnout všechny otázky, které si na ně moderátoři vymysleli. Protože se nám pomalu a jistě blížily Velikonoce, tak jsme se rozhodli, že si vytvoříme „Pana Trávníčka“, aby nám do klubu přinesl jarní naladění.

Nejen v dopravě je velmi důležitá znalost první pomoci a tak jsme jí společně trénovali. Protože nám PoHoDářům neschází odvaha, tak jsme vyzkoušeli modelové situace všemožných nehod, úrazů a trénovali jsme jejich ošetření a případné telefonování na linku 155. Pátek jsme si zpestřili hrou AZ-kvíz, kde jsme si procvičili znalosti získané během měsíčního tématu, a také všeobecný přehled v různých oblastech. Všechny jsme právem odměnili.

A jelikož se ukrutnou rychlostí blížily Velikonoce a náš Pan Trávníček už vyrostl, tak jsme se rozhodli, že si upečeme velikonoční perníčky. Po výborných perníčcích, jsme potřebovali, aby nám trochu slehlo, tak jsme si zahráli hru mišmaš, při které byla potřeba trochu vynalézavosti, rychlosti a přemýšlení. Měsíc jsme zakončili povídáním na téma Velikonoce a zvyky, a aby tento poslední březnový den nebyla nuda, tak jsme ještě na rozloučenou přidali velikonoční hledání, které vyvrcholilo sladkou odměnou.

 

Tým NZDM PoHoDa

28959231_1692741277430005_4513599686830627744_n29244407_1702275919809874_7171592887413506048_n29512926_1713877245316408_918760063767310409_n29683629_1714835738553892_7459458612658291405_n

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429